Aziz kardeşlerim; bilmukabele bayramınızı tebrik ederim.

Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlıkla kabil-i tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde, Hâlıkıma hadsiz şükrederim ki, her derdin en kudsî dermanı olan îmanı ve îman-ı bilkaderden, kazâya rıza ilâcını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi.
• • •
Önceki Risale: ( 7 ) / Sonraki Risale: ( 9 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz, zavallı
alâkadar : alâkalı, ilgili
asabî : sinirle ilgili; sinirsel
aziz : izzetli, çok değerli, saygın
biçare : çaresiz
bilmukabele : karşılıklı olarak
dellâl : duyurucu, ilân edici
ehemmiyet : değer, önem
ehl-i dünya : dünyaya dalıp, âhireti düşünmeyenler
evham : kuruntular, şüpheler
had : sınır
hadsiz : sınırsız
hakikat : gerçek, doğru
Hâlık : herşeyin yaratıcısı olan Allah
hâlis : içten, katıksız, samimi
halk etme : yaratma
hazin : hüzün veren, acıklı
hiç ender hiç : hiç içinde hiç; bir hiç hükmünde
hüsn-ü zan : güzel zanda bulunma, güzel düşünce
iman-ı bilkader : kadere iman
imdad : yardım
itibarıyla : özelliğiyle
kabil-i tahammül olma : tahamül edilebilme
kaza : olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması
kıymettar : kıymetli, değerli
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
maruz olma : başa gelme, uğrama
mesrur olma : sevinme, mutlu olma
muhafız : koruyucu, koruyan
nam : ad
nâşir : neşreden, yayan
peder : baba
Rabb-i Rahîm : sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
rıza : memnuniyet
Risaletü’n-Nur : Risale-i Nur’un diğer bir adı
sıddık : çok doğru ve bağlı
sıhhat : sağlık
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
terakki etme : ilerleme, yükselme
uhuvvet : kardeşlik
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...