Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadımız hangi öğretim metodunu kullanmaktadır? Bu günkü öğretim kuramlarıyla benzerlikler kurabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

En çok kullanılan metod, soru-cevap ve örneklendirme metodudur. Üstad bunu Yirmi Sekizinci Mektup'ta şöyle izah eder:

"Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihetü’l-vahdetiyle, en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakaik-i gaybiyeye, esâsât-ı İslâmiyeye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hâsıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hattâ nefis ve hevâ teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silâha mecbur oldu."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup Yedinci Mesele (Mahrem Bir Suale Cevaptır)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...