Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri, yani tefsir iki kısım ve Risaleler ikinci kısma giriyor. Peki lahikaları nasıl tefsirden sayabiliriz; onlar ağabeylerin yazdıkları mektupları içeriyor?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız Risale-i Nur'a, “manevi bir tefsirdir” diyor. Bunun birkaç sebebi vardır.

1. Diğer tefsirler gibi; kisbi değil, vehbi bir tefsirdir.

2. Ayetler sıra ile tefsir edilmiyor. İmana, esasa ve fikre taalluk eden ayetler; yazdırılma ve sünuhat esasına binaen eser telif edilmiştir.

3. İhtiyaca mebni, zamanın ilcaatına uygun ve tenkide maruz kalmış ayetler izah ve tefsir edilmiştir.

4. Dikkatle bakılacak olursa; zahiren her ayetin tefsiri görünmemekle birlikte, esasen ve manen bütün ayetler hemen hemen tefsir edildiği ehlince malumdur.

5. Her bir izah ve tefsir sadedindeki cümleler; ya bir ayet veya bir hadisin manasını teşkil ediyor. Bu ise; eserin ciddiyetini, muhkemliğini ve müessiriyetini arttırıyor.

6. Bu maddeleri çoğaltabiliriz. Lahikalarda ise: Kur-an’ı Kerim'deki; muamelat, tebliğ, temsil, ahlak, adap ve erkan, beşeri münasebet, hikmetli hareket, cihat ve mücadele, davranışlar, idare, siyaset vs. gibi insanlara lazım ve bazılarına da elzem olan meseleleri ihtiva eden ayetlerin ve konuların; genel anlamda izahları, yapılmıştır. Kur'an’ın bu zamana bakan cihetleri lahikalarda, kaide ve kurallar halinde nazara verilmiştir.

Kısaca; Külliyat Kur'an-ı Kerim'in dava, hedef, itikat boyutunu nazara verip izah ve tefsir ediyor ise; lahikalar ve diğer eserler de bu hedef ve gayeye ulaşmak için; metod, usul ve hikmetli tebligat boyutunu işliyor ve izah ediyor. Bu nokta-i nazardan lahikalar ve diğer eserler, muazzez Üstad'ın Risale-i Nur'unu, tekmil ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Abiler tarafından yazılan mektuplar Üstadın teftişinden geçiyor, gerekirse tadil eliliyor ve onun tensibiyle yayınlanıyor. 
Birde Barla Lahikası'nda Hulusi ve Sabri abiler için, "Onlar bu yazdıklarının neşredileceklerini bilmiyorlardı ondan ötürü samimane yazdılar" manası var. Bu ifade lahika mektuplarının mahiyetini anlamamız açısından kayda değer görünüyor. Bu mektuplar sayesinde farklı mizactaki abilerin Kur'an hakikatlarına bakış açılarını görebiliyoruz. Bu da farklı perspektifler kazanmamız açısından önemli. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fatih.abdullahoglu

Lahikalar mevzular açısından son derecede çeçitlilik arzeder. Bu da, Hizmet Rehberi'nin baş kısmında ifade edildigi gibi, değişen hadiseler karşısında istikametli bir hizmetin nasıl devam ettirileceği açısından da bize yol gosterir ki, bu da tefsirin yaşayan boyutunu, tabiri diğerle aksiyonel yönünü ifade eder.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...