Risale-i Nur okuduktan sonra, nurlu alemden dünyaya dönünce, âdeta gaflete giriyorum, ne önerirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle bu durumun insanı yeise (ümitsizliğe) atmaması gerekir. Çünki yeis bu durumdan daha zararlı bir haldir ve şeytanın istediği bir neticedir.

Bu durumun bir derece normal olduğunu bilmek gerekir. Bu duruma şu hadis işaret ediyor:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kâtiplerinden Ebû Rib’î Hanzala İbni Rebî‘ el-Üseydî şöyle demiştir:

Ebû Bekir benimle karşılaştı ve bana:

– Nasılsın, ey Hanzala, diye sordu. Ben de:

– Hanzala münafık oldu, dedim. Ebû Bekir:

– Sübhânellah, sen ne diyorsun, dedi. Ben cevaben dedim ki:

– Bizler, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyor, sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz. Onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına ve işlerimizin başına dönünce, çok şeyi unutuyoruz.

Ebû Bekir radıyallahu anh dedi ki:

– Allah’a yemin ederim ki, biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız.

Ben ve Ebû Bekir birlikte yola düştük ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in huzuruna girdik. Ben:

– Ya Resûlallah! Hanzala münafık oldu, dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :

– Bu ne demek, dedi. Ben:

– Ya Resûlallah! Senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun; sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce, çoğunu unutuyoruz, dedim. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– Nefsimi gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, şayet siz, benim yanımda bulunduğunuz hâl üzere devam edip zikir üzere olabilseydiniz, yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadete, bir saatinizi de dünya işlerinize ayırınız, buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrarladı."(1)

Nurlu ortamdan ayrıldığımızda, müsbetten menfiye değişimin azalması ve gaflet halinin izalesi için şu tedbirlerin faydalı olacağını düşünüyoruz:

a. Nurlarla şahsî meşguliyetimizi arttırmak.

b. Uygun arkadaş gruplarıyla sohbet ortamlarımızı farklı zaman ve mekanlara yaymak.

c. Gafletin daha çok olabileceği ev, işyeri gibi yerleri bir nevi medreseye ve hizmete vesile kılmaya çalışmak.

d. Zihnimizi bu gibi manalarla meşgul edip yüksek gayelere yönlendirmek.

e. Nurları muhtaç ellere ulaştırmak yollarıyla fikrini meşgul etmek.

f. İstifadeyi belli zaman ve mekanlara hasr etmeyerek, Nurlar nerede açılsa Üstad Hz.'leriyle sohbet ettiği manasını yaşamaya çalışmak.

g. İbadet ve takvamıza dikkat ederek gelen feyizleri daimi kılmaya çalışmak.

h. Tefekkürî ibadetimizin kendimizde hâl olması için gayret etmek.

ı. Müzakereli derslerle külli nazarlardan istifade ile gaflet ve ülfet perdesini yırtmaya çalışmak...

(1) bk. Müslim, Tevbe 12-13. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...