Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?

Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurları gerek yazmak, gerek okumak, gerekse farklı yollarla hizmet ederek neşretmenin asıl mükâfatı ahirette olmakla birlikte, teşvik unsurları hükmünde dünyevi mükâfatları da vardır. Üstad'ımız Risalelerin çok yerlerinde bunu ifade etmektedir. Mesela;

"Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor." (Şualar, 14. Şua)

ifadesiyle iman hizmetinde bulunan herkese Allah'ın özel bir mükâfatının olduğunu yazıyor ve ağabeylerin ifadeleriyle de destekliyor. Ayrıca Hz. Âdem (a.s)'dan bu yana Allah'ın davasında bulunan herkese dünyevi faydaları Allah göndermiştir.

Buna benzer şöyle bir ifade daha var:

"Bilmiyor ki, saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakaik-i diniyenin fevâid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve teşvik edici derecesinde olabilir." (Kastamonu Lahikası, 74. Mektup.)

Bununla da manayı dar tutmadan geniş çerçeveden bakılması gerektiğinin de dersini alıyoruz.

Üstad'ımız bazı mektuplarda "yazmak" tabirini kullanmış olsa da okumak, okutmak ve neşretmek için de epey durmuş ve bunu mektuplarında kullanmıştır. Bu nedenle yazmak, okumak ve neşretmek tabirlerinin herhangi birinin geçtiği yerde, -asıl metne sadık kalmak şartıyla- takdir-i kelam olarak (okumak, yazmak ve neşretmek) ifadelerinin kullanılmasında bir beis olmamalıdır.

Soruyu iki şıkta cevaplamak gerekiyor.

Birincisi: Risale-i Nur yazmanın, okumanın veya onu neşretmenin dünyevi faydaları,

Diğeri: Risale-i Nur yazmanın, okumanın veya onu neşretmenin uhrevi faydalarıdır.

Dünyevi faydalar şunlardır:

1. Rızıkta bereket.
2. Kalpte rahat ve sürur.
3. Maişette suhulet.
4. İşlerinde muvaffakiyet.
5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

Uhrevi faydalar ise şunlardır:

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.
2. Üstad'ına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.
4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.
5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti yapmaktır.
(Emirdağ Lahikası-I, 142. Mektup)

Ayrıca Nur talebesi olmanın iki mühim neticesi de vardır. Bunlar:

1. Âyât-ı Kur’âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir. (bk. Risale-i Nur talebeleri cennetlik midir?)

2. Bütün şakirtlerin manevi kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. (Emirdağ Lahikası-I, 142. Mektup).

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor." İzah eder misiniz?

- "Beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldu..." izah eder misiniz, beş on dakika az değil mi, buradaki şereften kasıt nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Bir kısım kardeşlerime hususî bir mektubdur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur-u selâsede sair evradı, beş cihetle (Hâşiye) ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadîs-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi: ev kema kal- Yani: "Mahşerde ülema-i hakikatın sarfettikleri mürekkeb, şehidlerin kanıyla müvazene edilir; o kıymette olur." İkincisi: -ev kema kal- Yani: "Bid'aların ve dalaletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir." Ey tenbellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sofi-meşreb kardeşler! Bu iki hadîsin mecmuu gösterir ki: Böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve Sünnet-i Seniyeye hizmet eden mübarek hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeblerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size faide verebilir. Öyle ise, onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz: Hadîste "âlim" tabiri var, biz bir kısmımız yalnız kâtibiz. Elcevab: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirdlerinin bir şahs-ı manevîsi var, şübhesiz o şahs-ı manevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı manevînin parmaklarıdır. Kendi nokta-i nazarımda liyakatsız olduğum halde, haydi hüsn-ü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadîste gösterilen ecri alırsınız. Said Nursî (Hâşiye): Bu kıymetli mektubda Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını taleb ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. 1 - En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir. 2 - Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3 - Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4 - Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5 - Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. Rüşdü, Hüsrev, Re'fet
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...