Risale-i Nur Okurken Üstad'ın Ruhaniyeti Yanımızda Olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saniyen: Gavs-ı Âzam gibi, memattan sonra hayat-ı Hızırîye yakın bir nevi hayata mazhar olan evliyalar vardır. Gavs'ın hususî İsm-i Âzamı, 'Yâ Hayy' olduğu sırrıyla, sair ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet meşhur, Mâruf-u Kerhî denilen bir kutb-u âzam ve Şeyh Hayâtü'l-Harrânî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i Gavs'tan sonra mematları hayatları gibidir. Beyne'l-evliya meşhur olmuştur."(1)

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, büyük evliyalardan bazıları öldükten sonra da hayatta gibi manevi ve ruhi tasarrufları devam ediyor. Bırak haberdar olmayı, aynı hayatta gibi manevi reisliğini ve terbiyesini talebe ve müritlerin üzerinden çekmiyorlar. Bu hususta Gavs-ı Azam Geylani hazretleri, Hay ismine mazhariyetten dolayı, çok fazla temayüz etmiştir.

Mevlana Bağdadi Hazretleri, Geylani Hazretlerinin manevi riyasetinde olan Bağda'da geldiğinde, manen inkişaf edemiyor, talebeler arasında bir türlü revaç bulamıyor, sonra onun ruhaniyetine aracı sokarak izin istiyor, izin verilince birden parlayıp inkişaf ediyor. Demek Geylani hazretleri bin yıllık geriden, ruhi riyasetini devam ettiriyor.

Helaket ve felaket asrının İmamı olan Said Nursi Hazretlerinin de Geylani Hazretleri gibi tasarrufu devam ettiği kanaatindeyiz. Değil haberdar olmak, belki riyaseti bizzat devam ediyor. Bu sebeple biz dershanede ders okurken ve iman hizmetimizde, Üstadı bizzat arkamızda bir müşevvik, bir mürebbi olarak görebiliriz.

"Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa bizi yüksek üstad Said Nursî'den ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıramazlar. Zira biz Kur'ân'a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Âhiret hakikatine inandığımız için, mânevî olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet-i ebediye makarrında toplanacaklardır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lâhikası, (261. Mektup)

(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun sizden.Allah bizi cennette üstadımızla beraber eylesin.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...