Risale-i Nur okuyan ve hizmet halkasına dahil olan kişiler, önceki alışkanlıklarını, huylarını değiştirirler mi, karakterleri değişir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur, insana tahkiki imanı verdiği için, insanın aleminde çok köklü ve müspet değişimleri sağlar. Bunun örneklerini herkes hem kendi aleminde hem de çevresinde görebilir. İman-ı tahkiki öyle bir kuvvet, öyle bir nurdur ki, girdiği kalpte ve alemde karanlığı tart eder, nuru doldurur. Ama bunun tesiri ve değişim kıstasları insanların kabiliyet ve derecelerine göre farklılık arz edebilir. Yani keskin ve parlak değişimler insanın kabiliyet ve iman derecesine göre olur. Bu nokta bizi yanıltmasın.

Bazılarında bu köklü değişimin görünmemesi Risale-i Nur'un bir zaafı değil, insanın kabiliyet azlığındandır. İnsanların fıtratları ve anlayış seviyeleri bir olmadığı için, Nurların tesiri de muhtelif düşüyor. Bazısı fıtraten müsait olduğu için, bir anda başka bir insan olurken, bazıları da uzun zaman ve müddet içinde o değişimi gösteriyor.

Diğer bir husus da, insanların karakterleri asla değişmez; ama yüzü hakka ve hayra çevrilebilir. Mesela, karakter olarak cimriliğe müsait olan birisinden, bu haslet sökülüp atılamaz ama bu hasletin yüzü iktisat ve tutumluluğa çevrilebilir. Karakter olarak inadı huy edinmiş bir insandan, inadı tamamen kaldırmak imkansızdır, ama inadı hakta sebat ve devamlılık suretine çevirmek imkan dahilindedir.

Risale-i Nur, terbiye metodu olarak karakterini yok et, değiştir tarzını değil, yüzünü ve yönünü değiştir, tarzını tatbik ediyor. Bu da fıtri olduğu için tesirli ve gerçekçi bir yaklaşım oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...