Risale-i Nur sohbetlerine gelip, "Neden Kur'an ya da ilmihal okumuyoruz, otuz iki farzı öğrenmiyoruz da öncelikle bunları okuyoruz?" şeklinde soranlara nasıl cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; iman güçtür, ibadet ise bu güç üzerinde duran bir yüktür. İman gücü olmadan ibadet yükünü taşımak mümkün değildir. Öyle ise ilk önce iman gücünü elde etmek gerekir ki, Risale-i Nur'un mesleği iman gücünü sağlam ve tahkiki bir şekilde vermek üzerine gidiyor. Nur talebelerinin öncelikli Risale-i Nur'a önem vermesi bu azim hakikatten ileri geliyor.

İkincisi; Nur talebelerini sanki hiç Kur’an okumuyor, hiç ibadet etmiyor, varsa yoksa Risale-i Nurları okuyor şeklinde algılamak ve öyle göstermek, haksızlık ve vicdansızlık olur. Risale-i Nurlardan kuvvetli ve tahkiki iman dersini alan bir Nur talebesinin bu gibi ibadetlere ilgisiz kalması mümkün ve kabil değildir. Her bir Nur talebesi en az bir imam kadar kıraat ve ilmihal bilgisine sahiptir ve sahip olmalıdır.

Üçüncüsü; iman İslam’ın inanç sistemidir; İslam’ın esası ve temelidir. Buradaki az bir kusur ve şüphe İslam’ı tamamen kişinin aleminde yıkar. Bu yüzden iman, hayat ve şeriattan hem daha önemlidir hem de onlardan önce gelir. Bir nevi binanın temeli, ağacın kökü gibidir. Üstad Hazretleri bu yüzden bu maddeci ve inkarcı asırda bütün mesaisini iman için sarf etti ve eserleri olan Risale-i Nur tamamen iman üzerine gidiyor. Zira hayat ve şeriat tamamen iman üzerine bina olunan şeylerdir. İmansız hayat ve şeriat düşünülemez. Peygamber Efendimiz (asv) de İslam’ı ilk olarak iman temeli üzerine yerleştirdi. Mekke dönemi tamamen iman küfür mücadelesi olarak cereyan etmiştir. Öyle ise Nur talebelerinin tahkiki imanı ders veren Risale-i Nurlara azami önem vermesini anlayışla karşılamak gerekir.

Dördüncüsü; ağacın kök ve gövdesini ayırmak nasıl mümkün değilse, İslam ağacının iman ile ibadet kısmını da ayırmak o nispette mümkün değildir. İkisi biribirini iktiza eden ve tamamlayan şeylerdir; tefriki mümkün değil ki, Nur talebeleri ibadeti önemsiz görsünler.

Beşincisi; Kur'an okumak, ilmihal okumak ve otuz iki farzı öğrenmek için illa sohbete gerek yoktur. Evimizde, her yerde okumamız mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...