Risale-i Nur talebelerinin eğitim sistemi nedir? Cezaevinde yatıp da Nurları tanıyanlara farklı bir metod uygulanabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslamı tanıtmanın ve tebliğ etmenin tek bir kalıbı ve tek bir şekli yoktur. Muhatabın haline göre tanıtmak ve tebliğ etmek gereklidir. Muhatabın inancı, örfü, eğitim seviyesi dikkate alınarak hareket etmek hem tesirli hem de isabetli olur.

Sözlerin en güzeli ve yumuşak olanı ile hitap etmek, kişiyi etkileyecek konulardan başlamak, ispatlı ve delilli açıklamalarla izah etmek, uygun zamanı ve mekanı gözetmek gibi şeyler muhataba genel yaklaşım çerçeveleridir.

Risale-i Nur'un birinci amacı ve en önemli metodu, muhatabına iman ve tevhit noktasından yaklaşmaktır. Zira bir bina ve ağacın en önemli yerleri temel ve kökleridir. Temel ve kök olmasa bina ve ağaç da olmaz. İslam binasının ve ağacının temeli ve kökü iman ve tevhittir. Onun için önce temel ve kökten başlamak gerekir. Tıpkı Hazreti Peygamberimiz (sas) gibi. O’da ilk olarak Mekke’de on üç yıl iman ve tevhit üzerinde durmuştur, iman ve tevhidi kalp ve gönüllere tesis edip nakş ettikten sonra diğer meseleleri onun üzerine bina etmiştir. Risale-i Nurlar da aynı tarz ve metodu takip ediyor. Zira bu asırda fen ve felsefeden gelen inkarcılık akımı İslam’ın temeli olan imana iliştikleri için, Risale-i Nurlar bütün mesai ve enerjisini imanın kurtulmasına ve tesisine sarf etmiştir.

Risalelerin hizmet metodunu iki temel üzerine bina ettiğini söylemek mümkündür. Bunlar şefkat ve hikmettir. İnsana şefkat etmeyen, acımayan, onları dert etmeyen kişi, imdatlarına koşamaz. İmdada koşmak ise, gelişi güzel olmamalıdır; tam bir hikmet içinde olmalıdır.

Diğer bir husus ise, hal dilinin kal dilinden daha tesirli oluşudur. Onun için hayatımız ve tavırlarımızla İslam’ı gösterebilirsek, karşı tarafı ikna etmek daha kolay ve güzel olur kanaatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
Risalei nur genelde dava ve mevzu bahis yaptıgı meseleyi ; mukayese ve muvazene ederek muhatabı ikna olmaya adeta mecbur ediyor. Tebliğteki Metodun en önemli kısımlarından biride bana göre budur. İşte, Risale-i Nur ekser muvazeneleriyle küfür ve dalâletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip, aklı başında olanları tevbeye sevkeder. O muvazenelerden, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Sözlerdeki kısa muvazeneler ve Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfındaki uzun muvazene, en sefih ve dalâlette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. (İman Ve Küfür Müvazeneleri Mühim Bir Suale Cevap)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...