Risale-i Nur teksir makinasıyla ilk defa ne zaman tabedilmeye başlanmıştır ve bu tab işlemi Osmanlıca mı, yoksa Latince mi olarak yapılmıştır? Ve kimler teksir makinesiyle Risale tab etmişlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Altıncı Lem’a’nın On Beşinci Ricasında teksir makinesi ile neşirden bahsediliyor:

“İnâyet-i İlâhiye imdada yetişti, kalemleri teksir makinesi olan Medresetü'z-Zehrâ şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden, Nurun kıymettar mecmualarından her tanesi, bir kalemle beş yüz nüsha meydana geldi. Fütuhata başlamaları, o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi, 'Hadsiz şükür olsun' dedirtti." (1)

Bu Lem’a’nın 1934’de Isparta’da telif edildiği (web sitemizin giriş sayfasından kütüphane başlığı altındaki telif tarihleri bölümünden bakılabilir) nazara alınırsa, bu tarihten önce teksirle neşre başlandığı anlaşılır.

Son şahitlerde Selahaddin Çelebi’nin hatıralarında:

"Bu şekilde hizmetler fasılasız yürürken İstanbul'da bir ticarethanede teksir makinası gördüm. Bu makinanın bir dakikada yüz sahife bastığını öğrenince hemen makinayı satın alarak İnebolu'ya getirdim. İlk defa Nurlardan Yedinci Şua, 'Kâinat Seyyahının Müşahadeleri' olan Âyetül-Kübra Risalesini teksirle çoğalttık. İlk nüshayı Üstad'a götürdüğüm zaman fevkâlade memnun oldu. Eserin sonuna hissiyatını şu cümlelerle ifade etti:"

'Ya Rabbi! Bir kalemle beşyüz nüsha yazan Nazif Çelebi ve mübarek yardımcılarını Cennetü'l-Firdevste mes'ûd kıl.' "

Yine Son Şahitlerde Salih Uğurtan şu ifadeleri de buna kuvvet veriyor:

“Üstad İnebolu'yu ve İnebolu'daki talebelerini çok methediyor. Bazı köylerinde bin kalemin Risale çoğalttığını bildiğimiz Isparta'ya benzeterek şu şirin ilçeye, İnebolu'ya 'Küçük Isparta' namını takmıştır. Bilindiği gibi Risale-i Nurları çoğaltmakta ilk teksir makinesi de bu talebeler tarafından kullanılmıştı.”

Burada teksir edilen risalelerin Kur’an harfleri ile olduğunda şüpheye yok. Üstad daha sonraları genç neslin Kur’an harflerine aşina olmaması nedeniyle Nurlardan mahrum kalmamaları için Latin harfleri ile neşrine izin vermiştir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...