Risale-i Nur, Üstadımızın bizi terbiye metodu mudur; kendisinin bizlere dersi midir? İlham boyutunu da bu hakikatlerin güzelleştirilmesi anlamında mı anlamalıyız? Yani Üstad'ın ilmini ilhamla desteklenerek yazılmış olarak mı görmeliyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar, hem Ümmet-i Muhammed’in imanının kurtulmasına bir vesika, hem ahlakın tekemmülüne bir kaynak, hem nefislerin ıslahına bir terbiye, hem kalplerin marifet ve muhabbet-i İlahi ile dolmasına bir araç, hem İlahi bir ihtar ve ikaz hem de bu asrın manevi yara ve berelerine tesirli bir merhemdir.

Risale-i Nurlar, eski zamanda tarikatın kırk yılda verdiği velayet neticesini, bu zamanda kabiliyeti olana kırk dakikada veren keskin bir mürşit, medreselerin on beş yılda verdiği iman ve kelam ilmini Risale-i Nurlar bu zamanda on beş haftada verebilen keskin ve kısa bir medrese hükmündedir. Üstad Hazretleri bu hakikate şu şekilde işaret ediyor:

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(1)

"Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar."(2)

Risale-i Nur'u bir yıl anlayarak ve kabul ederek okuyan, zamanın mühim ve hakikatli bir alimi olduğu gibi, kırk senede elde edilen velayet makamını, kırk dakikada istidadı olana verebilir. Böyle bir netice elbette beşeri ilim ve şahsi tasarruf ile izah edilemez.

Risale-i Nurlar Allah tarafından Üstad Hazretlerinin kalp aynasına ilham ve ihtar edilmiştir. Risaleler, Kur’an’ın bu zamana bakan manevi ve hakikatli bir tefsiridir.

Özet olarak, Risale-i Nurlar vehbi ve ilhami bir tarzda Allah’ın inayeti ile yazdırıldığı için, Üstad Hazretleri zuhurata tabidir. Yani kalbe nasıl geliyorsa öyle yazılmıştır. Bu konuda Üstad'ın kendi ifadelerindeki detaylı açıklaması için Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesine bakılabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a

(2) bk. Mektubat, Beşinci Mektup

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

bu yazı risalei nura şevkimi artırdı Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...