"Risale-i Nur'a erkeklerden ziyade fedakârane yapışan ihtiyare hanımlar ve ihtiyare hükmünde masume genç hanımlar..." ifadelerinde neden "ihtiyare hükmünde masume genç hanımlar" denilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Gençlerinizin en iyisi, ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzeyenlerdir.”(1)

Bir insan genç olduğu halde, yaşlı insanlar gibi olgunluk gösteriyor, nefsin heva ve heveslerinden uzaklaşabiliyorsa, onlar gibi ölümü düşünüp, hayatını ona göre düzenliyorsa, bu tutum ve davranışıyla, en olgun yaşlılardan daha saygın bir yere sahip olur. Bunun aksine, elli-altmış yaşına gelmiş olmasına rağmen, nefsin heva ve hevslerine tabi olmakta, ahiretini düşünmemekte, olgun tavırlar yerine on beş-yirmi yaşlarındaki delikanlılar gibi delilik göstermekte devam ediyorsa, bu insan çok kötü, pek fena bir durumdadır, demektir.

“Allah -celle celâlühû- çocukça (lâubâlî) davranışları olmayan, hayra yönelip hevâ ve hevesi terk eden vakar sahibi olgun genci sever.”(2)

"Unutmayalım ki, başka bir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde Allah Teâlâ’nın Arşʼı altında gölgelenecek yedi zümreden biri de Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen gençtir.”(3)

Dünyadan (kalben) elini eteğini çekip takva üzerine yaşamak genelde ihtiyarlara özgü bir durumdur. Çünkü gençlikte duygu ve hisler çok güçlü ve kuvvetli olduğu için, ahireti düşünüp hisleri istikamet içine sokmak büyük bir iman büyük bir olgunluk gerektirir. Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akıp durur. Bedenin zeminini onlarla yeşertir.

Bu tavrı bir genç gösteriyorsa, büyük bir fazilete mazhar olmuş demektir. Yani bedenen genç ama ruhen ihtiyar gibi olgun ve oturaklı demektir.

Üstadımız da bu hususa (hadis-i şeriften iktibasen) şu şekilde işaret ediyor:

"En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukcasına, hevesât-ı nefsaniyeye tâbi olur."(4)

İhtiyare kadın gibi ahiretini düşünen genç bir hanım manen ihtiyar hükmünde ve olgunluğundadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, X/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, III/3; Feyzü'-l Kadîr, 15:776.
(2) bk.
Ahmed, IV, 151.
(
3) bk.
Buhârî, Ezan 36, Zekât 16, Rikāk 24, Hudûd 19.
(4) bk. Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Cevabınız için Allah razı olsun.. Peki erkekler için de aynı şey söz konusu mudur?.. Bir de sonda "Üstadımızda bu hususa şu şekilde işaret ediyor: " dediginiz yer zaten Mekrubat'ta geçen hadis değil mi?.. Soruya cevap olarak hadisin meali veriliyor.. Yanılıyor muyum?..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Evet, erkekler için de geçerli bir bakış açısı.
Aynen...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...