Risale-i Nur'a Göre İnsanın En Mühim Üç Vazifesi Nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların umumundan çıkarılabilecek insanın en önemli üç vazifesi iman, tefekkür ve ibadet diyebiliriz.

İman, ibadetin önde ve ilk şartı olduğu için, Risale-i Nurlar her şeyden önce sağlam ve tahkiki bir imanı vermeyi hedefler. Risale-i Nurları tahkik ettiğimizde imanın en esaslı ve en önde gelen bir vazife olduğunu görürüz.

İmandan sonra ibadet gelir ki, zaten imanın asıl meyve ve neticesi ibadettir. Yani insanın Allah’ı hakikati ile tanıdıktan sonra yapacağı ilk şey ibadettir. Risale-i Nurların her meseleyi ya şeriata ya sünnete ya da ibadete bağlamasının asıl sebebi budur. Ayette bu mana şöyle ifade ediliyor:

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."(Zariyat, 51/56)

Tefekkür ise, iman ile ibadet arasında bir köprü, bir araç, bir vasıta olmasından dolayı, her daim lazım bir vazifeyi insaniyedir. Tefekkür, hem imanın kuvvet kazanması hem de ibadetin kaliteli olması için gerekli ve elzem bir vazifedir.

Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri bu meseleyi gayet güzel özetler mahiyettedir:

"Üçüncüsü: Muhatabın üç cihetten ibadete mükellef olduğuna işarettir. Kalbiyle teslim ve inkıyada, aklıyla iman ve tevhide, kalıbıyla amel ve ibadete mükelleftir."(1)

Kalbiyle teslim olması imana, aklıyla iman ve tevhide gitmesi tefekküre, kalıbıyla amel ve ibadete yönelmesi ise ibadetin önemine işaret ediyor. Buradan da iman, ibadet ve tefekkür formülü çıkıyor.

(1) bk. İşaratü'l-İ'ca, Bakara suresi 21-22. Ayetlerin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...