Risale-i Nur'a göre, otuz üç defa hamd etmemizin sebeplerini yazabilir misiniz? Tesbih çekerken hem tefekkür etmiş olurum...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hamd; medih, tebrik, takdir, sena etmek anlamlarına gelmektedir. Bu haliyle Hamd, şükürden daha geniş ve külli bir anlam taşımaktadır.(1)

Kainatta bulunan her şey bir sanat eseri olması hasebiyle, hamde vesiledir; Allah'ın takdirine ve medhedilmesine vesile olmaktadır. Fakat en fazla nazarımızı çeken ve en ziyade ihtiyaç duyduğumuz otuz üç manzarada tecelli eden ilahi san'at ve nimetlerde, hamdetmeye vesile olan hadiseleri sıralamaya çalışalım.

1. Kainatı yoktan var eden, Allah'a hamdolsun.

2. Semavatı böyle tanzim eden, Allah'a hamdolsun.

3. Güneş sistemini böyle donatan, Allah'a hamdolsun.

4. Arzımızı hayata vesile olan cihazlarla dolduran, Allah'a hamdolsun.

5. Hava katmanını ihtiyacımıza cevap verecek şekilde yaratan, Allah'a hamdolsun.

6. Madenleri yaratan, Allah'a hamdolsun.

7. Bitkileri hem gıda, hem zinet hem de ilaç olarak yaratan, Allah'a hamdolsun.

8. Hayvanları hem gıda olarak hem de başka vazifelerde çalıştıran, Allah'a hamdolsun.

9. İnsanları farklı farklı yaratan, Allah'a hamdolsun.

10. Bizi mükemmel bir ruh ile donatan, Allah'a hamdolsun.

11. Ruhumuza mükemmel ve eksiksiz bir ceset giydiren, Allah'a hamdolsun.

12. Bize lazım olan tüm duyguları veren, Allah'a hamdolsun.

13. İhtiyaç duyduğumuz azaları yerli yerine yerleştiren, Allah'a hamdolsun.

14. Bize Kendisini tanıttıran, Allah'a hamdolsun.

15. Bize Semavi kitapları gönderen, Allah'a hamdolsun.

16. Bize Kur'an-ı Kerim'i ihsan eden, Allah'a hamdolsun.

17. Bize 124.000 peygamberi gönderen, Allah'a hamdolsun.

18. Bize Hz. Muhammed'i (a.s.m) nasip eden, Allah'a hamdolsun.

19. Bize iman nimetini veren, Allah'a hamdolsun.

20. Bize İslam nimetini ihsan eden, Allah'a hamdolsun.

21. Mazimizi karanlıktan çıkarıp nurlandıran, Allah'a hamdolsun.

22. İstikbalimizi cennetin güzellikleriyle süslendiren, Allah'a hamdolsun.

23. Cennette ebedi saadeti verecek olan, Allah'a hamdolsun.

24. En sıkıntılı vakit olan mahşerde bizim veklimiz olacak, Allah'a hamdolsun.

25. Sıratta bize yar ve yardımcı olacak olan, Allah'a hamdolsun.

26. En korkutucu olan ölümü bize imanla sevdiren, Allah'a hamdolsun.

27. Meleklerin varlığını bize ihsas eden, Allah'a hamdolsun.

28. Kader konusunda bizi aydınlatıp kederlerden uzaklaştıran, Allah'a hamdolsun.

29. Kabrimizde bizi yalnız bırakmayan, Allah'a hamdolsun.

30. Tüm mümin sevdiklerimizle ebedi olarak beraberliğimizi sağlayan, Allah'a hamdolsun.

31. Cennette ebedi bir şekilde cemalini bize bahşedecek olan, Allah'a hamdolsun.

32. Dert verip dermanı ihmal etmeyen darlık verip arkasında genişlik veren, Allah'a hamdolsun.

33. Verdiği nimetlere şükretme nimetini de veren, Allah'a hamdolsun.

(1) Hamd ile Şükür arasındaki fark için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...