Risale-i Nur'da bahsedilen Cercis Aleyhisselâmın, Hazreti İsa'dan sonra geldiği söyleniyor. Fetret döneminde geldiğine göre; peygamber olmaması gerekmiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Hiç telâş ve merak etmeyiniz. Hakkımızdaki her hadisede, hem perde altında, hem neticeler itibarıyla, hem rahmet ve inayetin iltifatları ve tebessümleri, hem kader ve kısmetin ve adalet ve şefkatin terbiyeleri var olduğu kat'î ve mükerrer tecrübelerle tahakkuk ettiğinden, biz en acı vaziyet ve sıkıntılara karşı, kemal-i sabır içinde şükretmekle mükellefiz. Ve ciltleri ve derileri soyulan Cercis Aleyhisselâm gibi, binler, milyonlar hakikat mücahitlerinin hakaik-i imaniyenin kudsî hizmetinin bir nümunesine mazhar olan Nur şakirtlerinin çektikleri zahmetler, o eski zatların zahmetlerine nispeten binde bir olmaz. Ve ücret ve kazanç cihetinde, inşaallah birdirler ve beraberdirler."(1)

Risale-i Nur'da Cercis (as)’in ne zaman yaşadığı konusunda bir malumat bulunmuyor.

Hz. Cercis (as)’in Şam civarlarında ve Filistin’de yaşadığı ve Hz. İsa (as)’dan sonra geldiği için, onun dininin hükümlerini devam ettirdiği ve Musul şehri Kralı Dâdiyan tarafından şehit edildiği rivayet edilmiştir.(2)

Cercis Aleyhisselâm, İsa Aleyhisselâmın dîni üzere gelmiş ve İsa Aleyhisselâmın dinini tebliğ etmiş nebilerdendir. Ehl-i sünnetin görüşü bu yöndedir. Ayrıca Fetret döneminde birkaç nebinin geldiği de kabul edilen görüşler arasındadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Afyon Hayatı.
(2) bk. Tarih-i Taberî, II/186.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hz. Cercis Peygamber hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...