Block title
Block content

Risale-i Nur'da bütün peygamberlerin "La ilahe illallah" dediğini yazıyor. Ama günümüzde Hristiyan ve Yahudilerde tevhid inancı gözükmüyor. Peygamberlerin bir olan Allah'a inanmaya çağırdığını nereden bileceğiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Halihazırdaki Hristiyanlık ve Yahudilik bozulduğu ve asliyetini kaybettiği için, elbette hakiki tevhidi ifade edemez. Kur’an’ın indiriliş amacı da bu bozulmayı tamir ve tadil etmek içindir. Biz geçmiş peygamberlerin ehl-i tevhit olduğunu her yönü ile mucize olan Kur’an’dan talim ediyoruz.  Kur’an her yönü ile mucize olduğu için, onun haberleri de sadık ve sağlamdır.

Kur’an’da bir çok ayet bu hususu ifade ediyor, biz bir tanesini örnek olarak verelim, şöyle ki: 

"İbrahim ne bir Yahudî, ne de bir Hristiyandı. Fakat Allah’ı bir olarak tanıyan gerçek bir Müslüman’dı; ve müşriklerden de değildi." (Âl-i İmran, 3/67)

Kur’an’da zikredilen peygamber kıssalarına dikkat ile bakıldığında, her peygamberin en büyük davasının tevhit olduğu ve mücadelenin bu merkez üzerine gittiğini takdir eder. Hatta ne kadar tahrif olmuş olsa bile, Tevrat ve İncil’de de bu manayı bulmak mümkündür.

Meşhur alimlerden Hüseyin Cisri "Risale-i Hamidiye" adlı eserinde Tevrat ve İncil’den Hazreti Peygamber (asm)'in geleceğine dair yüz on dört tane işaret bulmuştur. Tevhit ana rükün ve esas kaide olmasına binaen, elbette Tevrat ve İncil’de de tevhidin emarelerini bulmak kabil ve mümkündür.

Ayrıca tarihi vesikalar tek İlahlı dinlerin pagan kültür ve sistemleri ile mücadele ettiğini kabul etmektedir. Bu yüzden tevhit inancı tarihte hep zikredilen bir hakikattir, ispata ihtiyaç yoktur. Tevhidin en büyük hamileri ise nebilerdir. Bu zahir hakikati inkar etmek akıl ile bağdaşmaz.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...