Risale-i Nur'da makyaj hakkında bölümler var mı, konu ile ilgili nereler okunabilir acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde doğrudan makyaj ile ilgili fazla bilgi mevcut değildir. Fakat kadınların güzelleşmesi ve şahsi bakımları ile ilgili yerler olabilir. Aşağıda vereceğimiz paragraf bunlardan birisi hükmündedir:

"Madem hayat-ı ebediyede dahi kocasına refika-i hayattır; elbette, ebedî arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı, başkasının nazarını kendi mehâsinine celb etmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir. Madem mü’min olan kocası, sırr-ı imana binaen, onunla alâkası hayat-ı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvânî ve güzellik vaktine mahsus, muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayat noktasında esaslı ve ciddî bir muhabbetle, bir hürmetle alâkadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddî hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehâsinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi, mukteza-yı insaniyettir. Yoksa pek az kazanır, fakat pek çok kaybeder."(1)

Bu ve bunun gibi yerlerde geçen mana özetle şudur:

Hanımlar kendilerine şer'i şerifin tanıdığı imkanlar ölçüsünde güzelliklerine dikkat edebilirler. Fakat bunu yaparken, sadece mahremi olan kocasına karşı bu güzelliklere girmeli. Yoksa başkalarının görmesi için bu durum olursa, hem şeriate uygun değildir, hem de başkasının nazarını kendine celbetmesi hasebiyle kocasını darıltmak ve kıskandırmak ihtimali vardır. Böylece karşılıklı emniyet ve hürmetin kırılmasına sebebiyet verilebilir.

Buna karşılık, erkeğin de hanımından süslenmesi ve güzelleşmesi noktasında çok aşırıya kaçmaması gerekir. O'nu iman ve fazileti noktasından sonra, dünyevi görüntüsü itibariyle her haliyle sevmek ve ahirette hakiki güzelliğin verileceğinin imanı ve itikadı üzerine hareket etmelidir. Çünkü sıkıntı bazen hanımdan bazen de erkekten kaynaklanabilir. İşte bu çift bu anlayış ve inanç üzere hareket etmeli ve muhabbetlerini ahirete kadar taşımalıdır.

Yoksa boşanmak üzere mahkemelere müracaat eden nice Müslüman ailelerin bu durumunu gördükçe üzülmemek mümkün değildir. Buna müsaade etmemek namına, şer'i şerifin gösterdiği daire içerisinde hareket etmek gerekir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...