Risale-i Nur'da Neden Siyer Yoktur, Hikmeti Nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun bir çok hikmeti vardır, biz birkaç tanesine işaret edelim:

Birinci olarak, İslam ilimleri branşlara ayrılmıştır. Tefsir, hadis, ilm-i Kelam, siyer, belagat, fıkıh gibi bir çok İslami ilimler vardır. Bir alimin, bütün ilim dallarını eserinde toplaması ve bu ilimlerin tafsilatını ortaya koyması mümkün değildir. Bu yüzden her alim, kendi kabiliyeti doğrultusunda bir ilme yönelip, orada ihtisas sahibi olmuşlar.

Mesela; İmam Buhari hadiste, İmam Taftazani kelam ilminde, İmam Azam fıkıh alanında, asırlarının üstatları ve pirleri olmuşlar. Üstat da bu zamanda iman esaslarının konu edildiği ilmi kelam sahasına nazarını teksif etmiştir.

Bu zamanda dinsizlik felsefesi insanların imanını tehlikeye attığı için, bu tehlikeye karşı iman esaslarının müdafaa edilmesi, bir ihtiyaç haline gelmesinden, Said Nursi Hazretleri bütün mesaisini bu alana yoğunlaştırmıştır; diğer sahaları işin ehillerine bırakmıştır. Zaten diğer alanlarla ilgili gerekli çalışmayı, geçmişteki İslam alimleri kıyamete yetecek kadar geniş izah ettikleri için lüzum da kalmamıştır.

Üstad, eserlerinde gerektiği zaman bütün İslami ilimlerden örnekler vermiştir. Ama daha çok günümüze bakan güncel konular üzerinde değerlendirmeler yapmıştır. Ya da itiraza ve inkara mahal olan konular üzerinde durmuştur.

Günümüzde siyer ile ilgili, yeterli sayıda kaynakların olması, bu alanda Risale-i Nur'lara ihtiyaç bırakmamıştır. Bu yüzden Risale-i Nur bütün mesaisini iman esasları üzerine teksif etmiştir.

İman esasları gibi önemli bir konu ortada iken sair meseleler sonra gelir. Yani öncelik sıralamasında, iman her şeyden önce gelir. İmanı zaaf ve şüphede olan birisi, siyer ile zaten uğraşmaz.

Siyer, tarihi olayları inceleyen ve günümüze aktaran temel bir ilim dalıdır. Bu yüzden, her İslam alimi, bu temel ilmi eserlerine almak ile mükellef değildir; hem de mümkün değildir. Sadece kendi alanı ile ilgili durumlarda, bu ilimden iktibaslar yaparak faydalanma yoluna gider. Yoksa her müfessir tefsirine siyer almak zorunda değildir. Sadece ihtiyaç durumunda aktarma yapar. İmam Gazali’nin İhyasında, siyer tamamı ile mevcut değildir mesela.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...