Risale-i Nur'da sistemli olarak İslam tarihi işlenmiş mi? İslam tarihini bilmenin, bu ilme bakış açımızın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle Risale-i Nur tarihi olayları tarih ilminin disiplini ile incelemez ve bahsettiği tarihi hadiseler de çok azdır.

İkincisi, Risale-i Nur tarihi hadiselere sebepler açısından değil kader boyutundan bakmayı temel alan bir tefsirdir.

"İşte, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, adalet-i mahzâyı Şeyheyn zamanındaki gibi kabil-i tatbiktir deyip, hilâfet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise, 'Kabil-i tatbik değil; çok müşkülâtı var.' diye, adalet-i izafiye üzerine içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebep değiller, bahanelerdir."(1)

Görüldüğü gibi Üstadımız tarihin Cemel savaşına bakışını yüzeysel ve sebepler tahtında görüyor. Tarih kitaplarına bakıldığında sahabeye karşı bir suizan oluşmakta ve kalp bir tarafa meylederken, diğer tarafı rencide etmektedir. Oysa Risale-i Nur'un izah ve bakışında bu risk bulunmuyor.

Tarih, olayları kader ya da ilmi boyuttan değil, kronoloji ve hadiselerin vuku boyutundan inceler.

Risale-i Nur tarih ilminin derinliğine şu şekilde bakıyor:

"Tarih-i beşerî, muntazam surette üç bin seneye kadar gidiyor. Bu nâkıs ve kısa tarih nazarı, Hazret-i İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevâri, ya münkirâne, ya gayet muhtasar gidiyor."(2)

Tabi biz "tarih ilmi tamamen yanlış, eksik ya da yetersiz" demiyoruz, lakin Risale-i Nur'un tarihi hadiseleri değerlendiriş biçimi çok farklı diyoruz...

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

(2) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

(2) bk.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...