Risale-i Nur'da vücud ve beden anlamında "cesed" kelimesi kullanılmaktadır. Ancak bu kelime ilk anda, "ölmüş beden" manasını akla getirmektedir. Acaba Risale-i Nur'da neden bu kelime tercih edilmiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu anlayış farklılığı dönemseldir, yani mana zaman içerisinde değişmektedir. Üstad Hazretlerinin döneminde ve daha eski dönemlerde beden diye bir tabir yoktu. Onun yerine aynı manaya gelen cesed tabiri kullanılmakta idi. Zamanla dil ve tabirlerin değişmesi ile beden tabiri, canlı maddi cesedi ifade ederken, cesed tabiri ölmüş hayatsız bedenin yerine geçti. Tabirlerin yer değiştirmesi ve anlam kayması bütün milletlerin dilinde de olan değişmez bir kuraldır.

Ama cesed tabiri insanın maddi yüzünü temsil etme noktasında hep aynıdır. İnsan iki temel kısımdan oluşur, birsi ruh, diğeri cesettir. Ceset hayatlı da olsa hayatsız da olsa bu mana daima bakidir, değişmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...