Block title
Block content

"Risâle-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar,.. Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var." Risale-i Nur'un, mahpuslara teselli noktasında nasıl bir tesiri var ki; mukayese olarak ekmek gibi temel bir gıda ile denk tutuluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hapse düşmüş bir genç, dünyevi istikbali için hiç bir faaliyet gösterecek halde değildir. Eğer hapis müddeti de uzunsa, çıktığında artık bir meslek sahibi olma şansını da büyük ölçüde kaybetmiştir. Zaten kısa olan bu dünya hayatının en verimli bölümü olan gençliğini hapiste geçiremeye mahkum olan bir genç, bu halden büyük ızdırap duyar ve istikbalinden fazlasıyla endişe eder. Böyle bir kişinin hakiki tesellisi, bu dünyanın zevk ve safa yeri olmayıp  “bir imtihan meydanı ve ahiretin tarlası” olduğu gerçeğini göz önüne alarak, hapis müddetince birçok haramdan uzak bir hayat sürmenin avantajını da iyi kullanıp baki olan ahiret için bir şeyler yapmak, o âlemde yüzünü güldürecek, derecesini artıracak ve yaptığı hatalara da kefaret olacak hayırlı işler yapmaktır.

Risale-i Nur'da, insanın mahiyeti, dünyaya gönderiliş hikmeti, hangi amellerle manen terakki edip cennete layık kıymet alacağı, ahiret hayatına göre dünya hayatının gölge gibi zayıf kaldığı, ibadetin önemi gibi konular insanın hem aklını ikna, hem kalbini tatmin, hem bütün hissiyatını doyuracak bir mükemmellikte işlendiğinden, bu derslere herkesin büyük ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç noktasında birinci sırayı mahpuslar alırlar. Bu derslerdeki hakiki teselli ile onların o mahzun, kırık ve ümitsiz kalpleri ferahlar, canlanır ve ümitle dolar. Böylece, Allah’a karşı ubudiyet görevlerini severek, büyük bir iştiyak ve hassasiyetle yerine getirirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

isahalim

Gardiyanlar ücretsiz çalışmıyor, maaş alıyorlar; o halde neden mahpuslara hizmet edince sadaka sevabı alıyorlar? Bunu aklım almıyor.  "...dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek, aynı o yemek kadar, o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve hariçte çalışanların-bir sadaka hükmünde-defter-i hasenâtına yazılır." 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Gardiyanların işi çok zor onlarda mahkumlarla beraber aynı hapis sahasındalar ve bir çok açıdan hürriyetlerinden mahrumlar  bu yüzden onları normal memurla kıyaslamak yanlış olur. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...