Risale-i Nur'dan bahisler okurken, hizmet ederken, Üstad'dan bahsetmek, onu övmek doğru olur mu acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar hakkı ile anlaşılmadan, Üstad Hazretlerin makam ve kıymeti de hakkı ile anlaşılamaz. Bu sebeple Üstadı tanımayan kişilere, öncelikle Risale-i Nurlar verilmelidir. Verilirken de Üstad'ın belki ismi ve müellifi olduğu söylenebilir; ama onun manevi makam ve kıymetinden bahsetmek ters tepki doğurabileceği için, bahsetmemek daha uygun düşer. Bu yüzden muhatap Risale-i Nurların özüne vakıf oluncaya kadar, Üstad'ın manevi derece ve makamlarından bahsetmemek daha isabetli olur.

"Allah'a binlerce şükürler olsun ki, yirmi sekiz senedir dini siyasete âlet ithamı altında, kader-i İlâhî, ihtiyarım haricinde, dini hiçbir şahsî şeye âlet etmemek için beşerin zâlimâne eliyle mahz-ı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor; 'Sakın' diyor, 'iman hakikatini kendi şahsına âlet yapma tâ ki, imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun.' "

"İşte, Nur Risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın, kalblerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur, başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce âlimler, yüz binlerce kitaplar daha belîğane neşrettikleri halde yine küfr-ü mutlakı durduramıyorlar. Küfr-ü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir."(1)

Üstadın burada “Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur.” demesi, farklı bir meseledir. Yani Risale-i Nurların tesir ve kuvveti Allah’ın bir inayet ve ikramıdır, benim şahsi ilmimin bir neticesi değildir diyerek, tahdis-i nimette bulunuyor. Yani Allah’a karşı temellük ve haksız sahiplenme davasında olmadığını beyan ediyor. Bu manevi bir haldir. Üstad Hazretleri burada Risale-i Nurlar ile olan münasebetini inkar edip ihfa etmiyor, yani kimliğini saklamıyor. Sadece kendinin Risale-i Nurlara bir vesile olduğunu beyan ediyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (69. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...