Risale-i Nur'dan başka kaynağa müracaat yanlış mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soru:

Evet, Risale-i Nur başka kitaplara lüzum bırakmamış. Zaten sorulan soruların cevapları onda var. Bunu anlıyorum farkındayım. Ama başka kaynak okumaya doğru gözle bakmamamız mı gerekiyor? Hizmete mi zarar veriyor bu? Yirmi Sekizinci Mektup, Üçüncü Mesele'nin sonunda geçen, 'Onlar, Nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek, onların üstüne haktır.' ifadesine bu tarz bir yorum getirildi.

Tamam, şunu biraz da olsa anlıyorum:

Kişi bir yol seçmeli, onda istikamet üzere gitmeli. Aksi hâlde bir oradan bir buradan zorlanacaktır ve hiçbir yere tam bağlanamadığından eksik kalacaktır. Ama dediğim gibi, başka kaynaklardan İslamî şeyler okumak doğru değil mi? Hadis okumaya kimsenin sözü olmayacaktır.

- Ama onun dışında belli başlı Ehl-i sünnet yolunda görünen yazarların kitaplarını okumakta yanlış var mi?
- O Üçüncü Mesele'deki son cümlede asıl kastedilen ne? Nasıl yorumlanmalı o cümle?
- Ve o cümleden ziyade Üçüncü Mesele bir bütün olarak nasıl yorumlanmalı?

Cevap:

Evvela, Risale-i Nurların haricinde kitap okumak, Risale-i Nurlara olan sadakate zarar vermez. Şayet "Risale-i Nurlardan tatmin olmadım, onun yerine şunları okuyalım." denilirse o zaman sadakate zarar verir. Bunun dışında hiçbir kitabı okumak sadakate zarar vermez.

İkincisi, sadakat ile mukallitlik aynı şey değildir. Risale-i Nurların sadık bir mukallidi olmak yerine, Risale-i Nurlara sadık bir mütehakkik olmak daha güzeldir.

Üçüncüsü, "Risale-i Nurların dışında başka kitap okunmaz." diyenler iki kesimdir. Birinci kesim mutaassıp ve tutuculardır. Yani taassup ve taklit eseri olarak farklı kaynaklara yabani bakan müptedilerin ruh hâlidir. Bir de iyi bir niyet ile nazarların dağılmaması için Risale-i Nurlardan başka kaynaklara yabani bakanlar var. Bunlar bu zamanda her şeyin temeli ve esası olan imanı tehlikede gördükleri için, haklı olarak bütün dikkat ve nazarların imanı kurtaran Risale-i Nurların üstünde olmasını istiyorlar, ta ki nazarlar dağılmasın, iman hizmeti sekteye uğramasın. Böyle bir mülahaza ile farklı kaynakları men etmek kısmen doğru olabilir. Ama bu bakış açısını külliyete ve umumiyete yaymak mahzurlu ve sakıncalıdır. Mesela, ilmihal ile Risale-i Nurlar aynı kulvarda değil ki mukayese edilip biri diğerine tercih edilsin.

Öyle ise Risale-i Nurları eksik veya yanlış gördüğünden dolayı değil, sırf daha iyi anlamak ve fikrine kuvvet vermek amacı ile başka kaynaklara bakmakta bir sakınca olmasa gerek. Nitekim Risale-i Nurların birçok yerinde birçok kaynaklar referans olarak bizzat Üstad Hazretleri tarafından veriliyor. Hâl böyle iken, farklı kaynaklara yabani bakmak Risale-i Nurların kabul ettiği bir bakış açısı değildir.

Dördüncüsü, Risale-i Nurların alanı imana dair konulardır, bunun dışında kalan bir çok ilim dalını mecburen başka kaynaklardan talim edeceğiz. Risale-i Nurları her noktada kâfi görmek ve farklı kaynakları men etmek cahillik olur. Mesela, Risale-i Nurlarda namazın nasıl kılınacağı anlatılmaz, zekat kimlere verilir, kimlere verilmez, bunlar anlatılmaz. Bunları öğrenmenin yolu fıkıh kaynaklarıdır.

Beşincisi, Risale-i Nurlar İslam binasının temeli olan imana dair meseleleri ders veriyor ve bütün mesaisini bu temelin sağlamlaşmasına sarf ediyor. Lakin İslam binası sadece temelden ibaret değildir, bu temelin üzerine bina olan bir apartman ve odaları da vardır. Zaten temelin amacı bu binayı tartmak ve ayakta tutmaktır. Öyle ise temelde çalışan iman işçileri "bina bizi ilgilendirmez" diyemez, zira temelin varlık amacı üzerindeki binadır. İkisi arasında bir ahenk ve düzen oluşturmak gerekiyor. Birisi birisiz olmaz.

Nurlardan sağlam iman dersini almaya muhtaç olduğumuz gibi, ilmihal ve sair kaynaklardan da sair dersleri almaya muhtacız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...