Risale-i Nurlar ile zamanın âlimi nasıl olunabilir; ilim talebesi ile ilgili yerler var mıdır? Risaleler dışında önerebileceğiniz kitaplar var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir usta, bir doktor, bir, mühendis olmak için insan en az yirmi yılını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde İslam ilimleri noktasından alim olabilmek için insanın bayağı bir çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Eski dönemlerde medrese tahsili on beş yıl sürüyordu.

Diğer bir husus bu zamanda İslam ilimlerini hakkı ile talim ve terbiye edecek kurum ve kuruluşlar olmadığı için, şahsi çabalar ile geçmiş ilimleri hazmederek talim etmek çok zor bir hale gelmiştir. Yani bu zamanda şahsi çabalar ile Sadı Taftazni'ye ulaşmak çok zordur.

Bu zamanda iman ve akaid noktasında, zamanın mühim bir alimi olmanın yolu vardır. Bu yol Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktır. Üstad Hazretleri bu manaya şu ifadeler ile işaret ediyor:

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(1)

"Nur talebeleri, aynen, âli bir medresenin ve bir üniversite darülfünununun talebeleri gibi, ilmî muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. Büyük bir vilâyet bir medrese hükmüne geçer. Birbirini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar."(2)

"Birincisi: Nurun iki namzet talebesine Rehberden Leyle-i Kadirde ihtar edilen meseleyi okudum. Âhirinde, 'Beş on senede medrese hocalarının tahsil derecelerini, Nur şakirtleri on haftada kazanır.' dediğim aynı dakikada kalbe geldi ki:"

"Eski Said'in, on beş yaşında iken medrese usulünce on beş senede okunan ilmi, on beş haftada okumaya inâyet-i İlâhiye ile muvaffak olması gibi, rahmet-i Rabbâniye ile, Risale-i Nur dahi, ilm-i hakikatte ve imaniyede on beş seneye mukabil, bu medresesiz zamanda on beş hafta kâfi geldiğini, bu on beş senede belki on beş bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar."(3)

Belki her alanda tam anlamı ile alim olmak mümkün olmayabilir. Ama Üstad Hazretlerinin ifadeleri ile iman ve akait noktasında Risale-i Nur ile anlayarak meşgul olmak, iman hususunda bizi alim yapabilir. Zaten bir insanın her sahada mutlak derecede alim olması çok nadir insanlara has bir durumdur; müceddid ve müçtehitler gibi.

İhtiyaç durumunda Ehl-i sünnetçe makbul olan kaynaklara müracaat etmek, ilim ve kemal yolunda güzel bir metottur. Risale-i Nurlarda hülasa geçilen yerlerin izah ve kapsamalı şeklini, sair İslam kaynaklarından talim edebiliriz. Ama bu zamanda imana dair otorite Risale-i Nurlardır, bunu iyi kavramak gerekir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

(2) bk. Emirdağı Lahikası-II, (100. Mektup)

(3) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...