Risale-i Nurlar Kur'an tefsiri olduğuna göre; o zaman Risale-i Nurları izah etmenizin sebebi nedir, herkes okuyup anlayamaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un izah edilmesine iki önemli sebep bulunuyor:

Birincisi, Risale-i Nur'un ilmi ve derin bir yapıya sahip olması. Bu yüzden ilmi bir derinliğe sahip olmayan acemilere izah bir zaruret oluyor. Herkesin anlayış ve eğitim seviyesi bir olmadığı için, kimileri çok hızlı bir şekilde anlarken kimileri çok izahlardan sonra anlayabiliyor. Hatta toplumda avam insan sayısı çoğunlukta, bu yüzden Risale-i Nur'un izah edilmesi bir ihtiyaçtır.

Üstadımız bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

İHTAR: İsm-i Âzama ait nükteler, âzamî bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususan ism-i Kayyûma ait meseleler ve bilhassa Birinci Şuâı HAŞİYE maddiyyunlara baktığı için, daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. 'Bir şey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz.' kaidesiyle, 'Bu mânevî bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum.' diye vazgeçmek kâr-ı akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır."

"HAŞİYE: Bu risaleyi okuyan eğer mütefennin değilse Birinci Şuâyı okumasın, ikinciden başlasın; veya âhirde okusun."(1)

İkincisi, Risale-i Nur'un dilinin günümüz insanlar tarafından anlaşılamamasıdır. Risale-i Nur'un dilinde Osmanlıca kelimeler çokça bulunduğu için, bunların lügat manasını izah etmek bir ihtiyaç hâline gelmiş.

"Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, mesela Kur'ân kelâmullah olduğuna ve i'câzî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve hâkezâ, mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir."

"Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş; başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektupları telif ve Dokuzuncu Şuânın Dokuz Makamını tekmille ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashihle devam edecek."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte

(2) bk. Kastamonu Lâhikası, (35. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...