Risale-i Nurlarda Eski Said ve Yeni Said'e ait hayatın neşredilmesinin hikmeti nedir? İstenseydi, siyasetle ilgili olan kısımlar neşredilmeyebilirdi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin Eski Said ve Yeni Said şeklinde hizmet tarzını belirleyen en önemli faktör, bulunduğu dönemin şartları ve toplumsal yapının şeklidir. Her iki dönem ve toplumsal yapı çok farklı bir hüviyete girmiştir. Eski Said dönemi içtimai ve siyasi ağırlıklı bir dönemken, yeni Said dönemi imani ve fikri bir dönemdir.

Eski Said dönemi, Osmanlının son dönemlerine denk geliyor ki, o zamanın şartları ve içtimai yapısı çok farklıdır. Bu dönemde İslam toplumu savaş ve siyasi çalkantılardan gözünü açamayacak bir vaziyette idi. İnkarcılık ve felsefe tohum şeklinde yeni yeni yeşermekte idi. Üstad bu dönemde siyasi ve içtimai fikirleri ile toplumu yönlendirmeyi tercih etmiştir. Nitekim bütün zamanlarda geçerli olacak, çok faydalı teşhis ve tedaviler de ortaya koymuştur.

Yeni Said döneminde ise, Osmanlı yıkılmış, yerine yeni bir rejim kurulmuş. Tohum halindeki inkarcılık ve felsefe ağaç şekline gelmiş, dünyanın yarısını komünizm vasıtası ile tesirine almıştır. Ekser insanlar bu inkarcılık felsefesi karşısında imanlarını kaybeder bir vaziyete gelmiştir. Elbette bu inkarcı felsefeye, kuvvetli ve ikna edici bir fikir ve tefekkür ile karşı koymak gerekirdi ki, Risale-i Nurlar bu vazifeyi ifa etmiştir. Üstad Hazretleri bu dönemde bütün gayret ve himmetini milletin imanın kurtulmasına sarf ediyor, zaten gerekli olan da budur.

Her iki dönem de hayatın gerekleri ve ihtiyaçlarıdır. Üstad Hazretlerinin siyasi ve sosyal konulara getirdiği çözümler her dönem ve zemin için gerekli şeylerdir. Bu yüzden siyasi ve sosyal içerikli risalelerin, Risale-i Nur külliyatının içinde bulunmaları ve neşredilmeleri hayatidir ve elzemdir diye düşünüyoruz. Bugün İslam toplumları siyasi ve sosyal açıdan Üstad Hazretlerinin siyasi ve sosyal tespitlerine en az iman hakikatleri kadar muhtaçtır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...