Block title
Block content

"Ebede namzet, hilafete namzet" anlamında ifadelere göre; insan cennet veya cehenemde ebediyen kalacak olduğundan, ebede namzet değil, mazhar olacak. Kur'an´da insanın halife olarak gönderildiği belirtiliyor. Üstad neden "namzed" diyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namzet ifadesi burada, insan fıtratının beka alemine olan işaretine bir karine oluyor. Dünya imtihan yeri olmasından dolayı, bu gibi karineler akla kapı açacak, ama iradeyi de elden almayacak bir ayardadır. İşte bu hassas ayarı ifade etmek için namzet kelimesi tercih edilmiş. Yani insanın fıtratını inceleyen birisi, insanın bekaya kati bir namzet olduğunu anlar, denilmek isteniyor. Malum, bir şey ne kadar kati de olsa, bekaya kavuşmadığı müddetçe namzet olarak addedilir.

Hilafet meselesinde ise, bilkuvve ve bilfiil farkına işaret ediliyor. Yani her insan sahip olduğu kabiliyet ve donanım sayesinde  bilkuvve, yani potansiyel olarak hilafete namzettir. Lakin herkes bu kuvveyi fiile dönüştüremiyor. Yani her insan kainatın halifeliğine adaydır, ama her insan bu adaylığı asliyete ve muvaffakiyete çeviremiyor, denilmek isteniyor.    

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...