Risale-i Nurlarda Kur'an'ın tümü anlatılmıyor. Bizler sadece Risale okumakla, Kur'an'ı anlamama konusunda mesul olmuyor muyuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Kur’an’ın her tarafını ve her meselesini hakkı ile talim edip öğrenmek herkese müyesser olmadığı için, İslam bunu bize bir farz ya da vacip bir vazife olarak takdim etmiyor.

İkincisi, her müminin bilmek ile mükellef olduğu ilim, iman ve ibadetin temel meseleleridir ki, Risale-i Nurlar imana dair kısmı hakkı ile ifa ediyor; ibadete dair kısmı ise fıkıh ve ilmihal kitaplarından öğrenmek ile mükellefiz. Yani Risale-i Nurların haricinde, ibadetimize veya başka meselelere taalluk eden konuları başka sağlam kaynaklardan okumamızda bir mahzur yoktur.

Üçüncüsü, Risale-i Nurlar bu zamanın manevi hastalıklarına Kur’an eczanesinden alınmış birer tiryak ve ilaçtırlar. Risale-i Nurlara sadece okunacak ve malumat elde edilecek bir kitap nazarı ile değil, bu asrın manevi yaralarına bir merhem nazarı ile bakmak gerekir.

Dördüncüsü, İslam tarihinde bir çok ilim dalları teşekkül edip branşlaşmıştır. Siyer, hadis, tefsir, kelam, belagat, usul, fıkıh gibi bir çok ilmi branşlar vardır ki, hepsinin sahası ve vazifesi farklıdır. Bu sahaların uzmanları ve alimleri de farklı farklıdır. Demek bir alimin çıkıp bütün sahaları ihtiva eden bir kitap yazması kabil değildir. Biz ihtiyaca göre bu farklı alanlardan istifade edebiliriz; sonuçta hepsi Kur’an’a dayanıyor.

Risale-i Nurlar kafi derecede Kur’an’ın ruhunu ve özünü ders veriyor. Biz bu zamanda bunları idrak edip yaşasak kafidir inşallah.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...