Risale-i Nurların üç isme mazhar olduğu söyleniyor, üç esma-i hüsna hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur Rahim ve Hakim isimlerine mazhar olmuştur. Bu isimlerin manası ve tecellisi Risale-i Nur'da galiptir. Bu isimlerin Risale-i Nur'da galiben tecelli etmesinin hikmeti ise bu zamanın ilcaat ve hastalıkları ile alakalıdır.

Günümüzde, fen ve felsefenin fazla inkişaf etmesi ve inkar ve şüphelerin de ekserisinin oradan gelmesi, ehl-i imanı zor bir duruma düşürmüştür. Bu yüzden, bu zamanın gereklerine uygun olarak, bir tefsir ihtiyacı oluşmuştur. Bu ihtiyaçta, ancak hikmet ve ilmin dili ile olması ve fenden ve felsefeden gelen hücuma, tam bir cevap teşkil etmesi gerekir. Bu da Allah’ın Hakim ismi ile alakalıdır. Zira bütün fenler, Allah’ın Hakim isminin bir lema ve tecellisinden ibarettir. Risale-i Nur'un dilinde, hikmet ve tefekkürün galip olması ve Hakim ismine mazhariyeti buradan geliyor.

Rahim ismine olan mazhariyet ise, yine bu zamanın gerekleri ile ilintilidir. Bu zamanda, insanlar o kadar çok iman ve şefkate muhtaçtırlar ki, bu manayı ders vermek, zaruret halini almıştır. Bu yüzden, Risale-i Nur, şefkat esası ile bütün muhtaç gönüllere, ayırım yapmaksızın hitap edip, kucak açıyor. Hem şefkat, kainatın en esaslı bir hakikati olmasından, Tevhidin en sağlam ve kuvvetli bir delili ve en zahir bir hakikatidir. Nasıl ki, Hazreti Mevlana döneminde, Hülagu fitnesi, kan ve göz yaşı döküp, sevgi filizlerini koparıyordu, insanların vahşet ve dehşet dönemi idi. Bu hastalığa mukabil, o zamanın manevi hekimi Hz. Mevlana, aşk ve sevgiyi yeşerten eserler kaleme aldı. İnsanlığa sevginin dili ile hitap etti. Aynen bu zamanda da vahşet ve zulümlerin inkişaf etmesi ve fenden gelen şüphelere karşı bu asrın hekimi olan Said Nursi Hazretleri, Rahim ve Hakim isimlerine mazhar eserleri ile soluk verdi.

Üçüncü isim olarak da, Nur ismini anlayabiliriz. Zira, en müşkil ve anlaşılmaz imani konuları, üstat, hep Nurani temsil ve teşbihlerle halletmiştir. Nur ismi, Risale-i Nur da galiben görünmektedir. Hem üstadın hayatında da Nur ismi aşikar tezahür etmiştir. İsminde ve eserinin isminde, Nur olması, annesi ve okuduğu hocalarda da, nur lafzının olmasını buna örnek gösteriyor Üstat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...