Risale-i Nurların yasak olduğu dönem hakkında bilgi verir misiniz; okumak mı yasaktı, almak satmak mı yasaktı, Risalelere özel bir kanun mu vardı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kanun ve hukuk noktasından yasak diye bir şey söz konusu değildir. Lakin o dönemde kanun ve hukuk zalim idareci ve bürokratların keyfine göre işletildiği için, kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde Üstad Hazretleri ve Risale-i Nurlar üstünde müthiş bir keyfi ve cebri baskı uygulanmıştır. Bu uygulamaların hiç birisi hukuka ve kanuna dayanmıyor. Üstad Hazretleri bu hakikati müdafaalarında yüzlerce defa tekrar ve ilan etmiştir. Bunlardan birisi şu şekildedir:

"İfademin kısacık bir tetimmesi"

"Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki:"

"Nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan, üç vecihle kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine ilişmektir, belki istihfaf etmektir."

"Çünkü, üç mahkeme ve üç ehl-i vukufun, iki sene, yirmi senelik kitaplarımı ve mektuplarımı inceden inceye tetkikinden sonra, ittifakla hem bize beraat verildi, hem kitaplarımız ve mektuplarımız iade edildi. Ve beraatten sonra üç sene, fevkalâde bir inziva ve şiddetli bir tarassut altında, haftada yalnız zararsız bir mektup bazı dostlarıma yazardım. Dünya ile alâkam kesilmiş gibiydi ki, serbestiyet verildiği halde memleketime gitmedim. Şimdi aynı meselede o üç mahkemenin âdilâne hükümlerini hiçe saymak gibi meseleyi tazelendirmek, onların şerefini kırıyor."(1)

"Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyenin mebusları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri, iki, üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler."(2)

Özet olarak, Risale-i Nurlar hiçbir dönemde kanun ve hukuk açısından yasak edilememiştir. Yalnız keyfilik ve cebrilik ile çok zulümler işlenmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

(2) bk. a.g.e., On Birinci Şua, Dördüncü Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...