Risale-i Nur'u çok okuduğu halde anlayamayanlar için tavsiyeleriniz nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; çok okumak değil, anlayarak okumak marifettir. Bu yüzden keyfiyetli okumaya yönelmeliyiz, yani anlayarak okumaya özen göstermeliyiz.

İkincisi; mütalaa ve münazara ortamlarına sıkça katılıp, Risale-i Nurlar üstünde tecrübe ve birikimi olan kardeş ya da ağabeylerden istifade yoluna gitmeliyiz.

Üçüncüsü; kelime ve lügat çalışması yapıp, dil sorununu aşmak gerekiyor. Günümüz Türkçesi maalesef Risale-i Nurların zengin dil yapısını anlamakta yeterli olamıyor.

Dördüncüsü; ilmi tahkikat ve araştırmalara yönelip, Risale-i Nurların muhteviyatını açacak ya da anlamaya vesile olacak birtakım terim ya da ilmi çerçevelerin talim edilmesidir. Liyakati olanlar, özellikle bir parça felsefe ve kelam ilminden istifade etmelidirler.

Beşincisi; Risale-i Nur'un en büyük vasıflarından birisi, insanlık içindeki bütün anlayış tabakalarına hitap etmesi ve onları aydınlatabilmesidir; başka eserlerde bu vasıf çok nadir olarak görünüyor. Risale-i Nurlar; havas-avam, alim-cahil, zengin-fakir, köylü-şehirli, her kesime hitap eden bir eser olmasından, bir kelimesi ve cümlesi; çok manaların depolu olduğu bir kitap hükmünü almış. Bu yüzden herkesin istifade ve anlayışı, kabiliyet ve anlayışına göre oluyor; ama en alt kademedeki avam insan da istifadesiz kalmıyor. Bu sebeple istifadeye kademeli olarak, sabırla devam etmeliyiz. Birden her bir meseleyi anlamak mümkün olmayabilir.

Mesela; Batılı bir filozofun ya da Doğulu İbn-i Arabi'nin eserlerini anlamak için, onların kıvamına varmak ve o seviyeye çıkmak gerekir; çünkü onların eserleri sadece havassa hitap ediyor. Ama Risale-i Nurlar her kesime hitap ediyor.

Özet olarak; Risale-i Nurlar, meyveli bir bahçe gibidir. O bahçede çok uzun dalların ucunda tatlı ve olgun meyveler de var, en alt kısmında boyu kısa olanlar için, onların istifade edebileceği meyveler de var. Yani; Risale-i Nurlar kimseyi meyvesiz bırakmayan güzel bir bahçe hükmündedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Risale-i Nur okurken en iyi şekilde nasıl istifade edebiliriz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...