"Risale-i Nur’u yazmanın uhrevî ve dünyevî pek çok faideleri olduğu, bunların da: 1. Ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek. 2. Üstad'ına neşr-i hakikatte yardım etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde ... 6. İman ile kabre girmektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1. Ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek: Bu bir manevi cihattır ve sevabı ahirete bakar.

2. Üstad'ına neşr-i hakikatte yardım etmek: Bu bir emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münkerdir ve sevabı yine ahirete bakar. Hatta iyiliği emredip kötülükten sakındıran birisine yardım etmek farz bir ibadettir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek: İman hizmetinde bulunmak ibadetlerin en üstünüdür.

4. Kalemle ilmi tahsil etmek: İlim tahsil etmenin faziletine dair onlarca âyet ve hadis vardır.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak.

6. İman ile kabre girmektir: Son ikisinin uhrevi karşılığı zahirdir.

Esasında sayılan altı kalem Risale-i Nur'un vasıflarıdır ve ona her ne cihetle olursa olsun hizmet etmek, dolayısı ile imana ve ahirete hizmet etmek anlamı taşımaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...