Risale-i Nur'un bir cok yerinde dört rakamından çok bahis var. Örneğin: hikmet, adalet, inayet, merhamet; ziya, hava, su, toprak; acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür. Dört rakamının ne gibi bir sırrı olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İster Kur'an’da olsun ister hadislerde olsun, rakamlar genelde çokluk ifadesi için kullanılır. Yoksa birebir aritmetik bir değer ifade etmezler. Kur'an içinde geçen "on sekiz bin âlem" kavramını müfessirler, alemlerin çokluğuna bir işaret, bir kinaye olarak kabul etmişlerdir. Buna benzer rakamlara bu nazarla bakmak gerekir.

Diğer bir mana, bizim bütün rakamların hangi manaya işaret ettiğini ya da Kur’an ve sünnetteki rakamsal değerlerin bütün inceliklerini çözmemiz kabil değildir.

Mesela, neden otuz üç defa tesbih çekeriz, neden yedi defa tavaf edilir, neden namazın farzı on ikidir gibi rakamların hikmet ve sırrı Allah’ın ilmindedir. İslâm âlimlerinin bir takım tefsirleri sadece tahmin ve yorumdan ibarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...