"Risale-i Nur'un çok hakikatleri namaz tesbihatında ihtar edilmesi hikmetiyle, hem Fâtiha'nın, hem teşehhüdün kelimelerinin hakikatlerini kısa işaretlerle beyan etmeye, âdeta ihtiyarsız sevk edildim." Namaz tesbihatı ile tahiyyat arasındaki bağın izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü kelime-i kudsiye: اَلطَّيِّبَاتُ ِللهِ ’dir. Risale-i Nur'un çok hakikatleri namaz tesbihatında ihtar edilmesi hikmetiyle, hem Fâtiha'nın, hem teşehhüdün kelimelerinin hakikatlerini kısa işaretlerle beyan etmeye, âdeta ihtiyarsız sevk edildim."(1)

Namaz tesbihatı aynı tahiyyat gibi hülasa ve özet zikir ve dualardandır. Bu yüzden ikisi beraber zikrediliyor.

Et-Tahiyyat: Bütün hayat sahiplerinin hayatları ile Allah’a takdim ettikleri zikir ve tespihleri, insan kendi namına Allah’a bu kelime ile takdim ediyor. Bu kelimede böyle bir külliyet bulunuyor. Bu mana namaz tespihatında da bulunuyor.

"El-Mübarekat” kelimesi, yer yüzünde ne kadar berekete sebep ve vasıta varsa, hepsine işaret eden özlü bir kelimedir. Mesela, tohum ve çekirdekler mübarektir; yani içinde tonlarca nimeti barındıran ve berekete sebep olan küçük ama bereketli mahluklardır. Bir torba buğday tohumunu tarlaya saçıyoruz, bir ton buğday mahsul alıyoruz. Demek o bir torba buğday tohumu mübarektir, bereketleniyor.

Peygamber Efendimiz (asm) Allah’a arz-ı ubudiyet ederken, bütün bu bereketleri nazara alıp öyle teşekkür ediyor. Tahiyyattaki mübarek kelimesi böyle ihatalı ve geniş bir manaya sahiptir. Aynı mana namaz tesbihatının özlü kelimelerinde de bulunmaktadır.

Risale-i Nur iman üzerinde duran bir tefsir olmasından dolayı, ekser olarak tekbir, tehlil, tahmit ve tespih ağırlıklıdır ki, bu dört kelam en güzel namaz tesbihatında ve tahiyyatta ifade ediliyor.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...