"Risale-i Nur'un eczalarına ve suhuflarına 1360 küsurdan sonra bu parlak vaziyeti gösterecekler." Bu ayetlerin Risalelere işareti başka yerde izah edilmiş mi? 1360'dan sonra parlak vaziyet nasıl gösterilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hatâdan ve şüpheden ter temiz Kur'ân sayfalarını okuyor. O sayfalarda dosdoğru yazılı hükümler vardır." (Beyyine, 98/2-3)

Hicri 1360 tarihi, miladi olarak 1939-1940 yıllarına tekabül ediyor. Üstad'ın "bin üç yüz altmış küsurdan sonra, bu parlak vaziyeti gösterecekler" demesi; 1940-1945 yılları arasına işaret ediyor ki, bu dönemde çok partili düzene geçmekle, baskı ve zulüm dönemi olan Milli Şef dönemi sona ermiştir.

Bu baskı ve zulüm döneminin sona ermesi ile kısmen de olsa, Üstad ve talebelerinin üstündeki baskı ve zulüm hafiflemiş, Nurların neşri ve okunması biraz daha kolay hale gelmiştir. Nitekim baskı ve zulüm hafifledikçe, Risale-i Nurlar daha zahir bir şekilde, bu memleketin ufkunda parlamıştır ve parlamaya da devam etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...