“Risale-i Nur'un gözüyle bakmak” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kastamonu Lahikası'nda aldığımız aşağıdaki pasajda, Risale-i Nur'un gözüyle hadiselere bakmanın ne anlama geldiği özet olarak ifade edilmektedir.

"Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selamet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakikî ehl-i İmân ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir."

"Çünkü bunlar, Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle, her şeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemâl-i adaletini müşahede ettiklerinden, kemal-i teslimiyet ve rızayla, rububiyet-i İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azap çeksinler."

"İşte buna binaen, değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübeleriyle, Risale-i Nur'un imanî ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar."(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (84. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

esahh

Risale-i Nu'un gözüyle bakmak ile diğer tefsirlerin gözüyle bakmak arasında bir fark var mıdır? Yani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak bizlere diğer tefsirlerin gözüyle bakmaktan başka neler kazandırıyor? Bu zamanda neden Risale-i Nur'un gözüyle bakmak lazımdır?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Risaleler Kur'ani birer gözlüktür.  Ancak asrımıza hitap eden bir tefsir olmak hasebiyle asrın proplemlerini daha iyi tahlil eden bir bakış açısı sergilemektedir. Her asırda farklı farklı mücedditlerin gelmesinin bir hikmeti de budur. Zira her asrın ihtiyacı ve hastalığı farklı olduğu gibi, Kur'an'dan alınan ilaçları da elbette farklı olacaktır. Olay ve hadieselere nasıl bakılacağı konusunda Risaleler önemli ve orijinal yaklaşımları Kur'an'dan alıp ortaya koymaktadır.
Fakat bu ifadeler, diğer tefsirlerden istifade edilmeyeceği anlamına gelmemelidir. Risaleleri nazara vermek, diğer tefsirleri kesinlikle yermek anlamına gelmemeli ve böyle yorumlanmamalıdır. Kulakların faydasından bahsetmek, gözün faydasız olduğu anlamına gelmeyeceği gibi...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...