Block title
Block content

"Risale-i Nur'un mes'eleleri müzakere olsa, inşâallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır." "Müzakere" tam olarak nedir, bu kısmı açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müzakere" kelime olarak bir iş hakkında konuşmak, bir iş için önceden danışıp görüşmek, talebenin derse çalışması gibi anlamlara gelmektedir. Yani bir konu hakkında etraflı ve geniş bir şekilde karşılıklı fikir beyan etme anlamına da geliyor.

Müzakere edebilmek için en az iki taraf gerekir. Müzakerenin tarafları gerçek ve tüzel kişiler, gruplar, devletler de olabilir. Müzakerenin temel unsurları ise, diğer tarafı etkilemek ve ikna etmektir. Etkilemek ve ikna etmek için de delilli ve ispatlı konuşmak gerekir.

"Risale-i Nur'u müzakere etmek" ise, Nur talebelerinin etraflı ve ispatlı bir şekilde karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları anlamındadır. Risale-i Nur'u müzakere ile okumak hem daha kalıcı hem daha etkili bir öğrenme yoldur. Düz okuyup geçmede kalıcılık ve derinlik olmaz.

“Kim Allah’ın kitabından bir ayet öğrenirse (müzakere ederse), kıyamet günü öğrendiği bu ayet onu gülerek karşılar.” (Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid, 7/161)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...