"Risale-i Nur’un mesleği ise: Vazifesini yapar, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesine karışmaz. Vazifesi, tebliğdir. Kabul ettirmek, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesidir." Üstad burada hangi meslekle Risale-i Nur mesleğini mukayese etmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Senin uzun ve tesirli ve ehemmiyetli mektubun içindeki edîbâne, gayet ince hissiyatın ve sana mahsus lâtif tâbiratın hoşuma gitti. Kardeşim, mübtedi'lerin ve hodfuruşların ve mülhidlerin ilişmelerinden teessüratın beni, senin hesabına müteessir etti. Evvelce size yazdığım mektup, inşaallah o teessüratı izale eder."

"Risale-i Nur'un mesleği ise, vazifesini yapar, Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmaz. Vazifesi tebliğdir; kabul ettirmek, Cenab-ı Hakkın vazifesidir."

"Hem, kemiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalideki bir tek Âtıf'ı bulsan, yüzü bulmuş gibidir. Merak etme. Hem, mümkün olduğu kadar hariçten gelen küçük ilişmelere ehemmiyet verme. Fakat ihtiyatla, bu atâlet mevsimi ve gaflet zamanı ve derd-i maişet iptilâsı zamanında cüz'î bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakiyetsiz mağlûbiyet yok! Risale-i Nur'un her tarafta galibâne fütuhatı var."(1)

Burada herhangi bir meslek ile kıyas yapılmıyor. Üstad Hazretleri biraz üzülüp ümitsizliğe kapılmış olan talebesine, teselli verip şevkini tadil ediyor.

"Bazı ilkel, kendini beğenmiş ve dinsizlerin Risale-i Nurları dinlememeleri ya da hücum etmeleri seni üzmesin, bizim vazifemiz ve mesleğimiz hidayet vermek değil, hidayete vesile olan tebliğde bulunmaktır." diyerek, o talebesine hem ders, hem de şevk veriyor.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 165. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...