"Risale-i Nur’un müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakîmin mazharı olup bütün safahatında,.. Hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’âniyeyi ders veriyor." Burada geçen “hikmet-i kudsiye” ve “hikemiyat-ı Kur'aniye” nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birisi şudur ki: Risalei'n-Nurun müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakîmin mazharı olup bütün safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kâinatın aynasında ism-i Hakem ve Hakîmin cilveleri olan hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur'âniyeyi ders veriyor. Mevzuu ve neticesi hikmet-i Kur'âniyedir."(1)

Hikmet: Kelime olarak insanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatına denir. Her şeye bir gaye ve maksat yerleştirmek, her şeyi manalı ve anlamlı kılmak, eşyaya güzel ve hayırlı neticeler takmak tamamı ile hikmet kapsamında olan şeylerdir.

Mesela, gözün hikmeti görmektir, gayesi ise görülen şeyler üstünde tecelli eden Allah’ın isimlerini tefekkür etmek ve Ona kullukta bulunmaktır.

Buradaki hikmet-i kudsiye, kainatta Allah’ı tanıtmaya matuf olan bütün intizam ve faydalardır ki biz bu kainattaki yüksek hikmetleri yine Kur’an’ın hikmetli ve yüksek belagati ve ifadesi ile görebiliyoruz. Yani kainat Allah’ı anlatan bir kitap, Kur’an bu kitabın kıraatı, Risale-i Nurlar ise, bu kıraatın müfessiri ve mütefekkiridir. Şayet Kur’an bu kainatı bize okutmasa, Risale-i Nurlar ve benzeri tefsirler de bize o okumayı açmasa idi, biz kendi aklımız ve fikrimizle o yüksek ve kudsi hikmetleri göremez ve bilemezdik.

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...