"Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi ve biz şakirtleri, bir terfi ve terakki fermanını âlem-i gayptan alacağız." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu mektubta Üstadımızın gördüğü manidar bir rüya anlatılmaktadır. Üstadımızın "Terfi ve terakki fermanını âlem-i gaybdan alacağız." ifadesinin hemen altında, bu rüyanın tabirini ve sorunuzun cevabını veriyor. Şöyle ki:

"Şimdi tabiri ise, o fermanı temsil eden masumların kalemiyle manevi tefsir-i Kur'an'ı aldığımızdır." ifadesiyle, masumların kalemiyle gaybdan manevi bir Kur'an tefsiri alınmasıdır. Yani manevi bir tefsir olan Risale-i Nurlar, Hem Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin ve hem de ehl-i imanın, imanını kuvvetlendirmek ve talebelerine çokça sevap kazandırmak itibariyle, terfi ve terakki fermanı anlamına gelir.

Bu manayı kuvvetlendiren yine aynı mektubtan alınan aşağıdaki parçadır:

"Şimdi anlaşıldı ki, o sürur, o sevinç mezkûr manevi fermanı temsil eden masumların ve ümmîlerin kalemlerinin yazıları, nesl-i âtînin sahaif-i hayatlarına, âlem-i İslamın sahife-i mukadderatına ve ehl-i imân istikbalinin defterlerine neşr-i envar edeceklerinin ve o masumların halis ve sâfi amelleri ve hizmetleriyle sahife-i âmâlimizde hasenatlarını yazıp kaydetmesinin ve Risale-i Nur şakirtlerinin mukadderatını mesudâne idamesinin haberini veren, o daha gelmeyen hediyeden geliyordu. Benim, o azim yekûndan hisseme düşen binden bir cüz'ü ruhen hissedilmiş, beni mesrurâne heyecana getirmiş idi."(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 78. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...