"Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur'andan gelmiş..." Burada "tercüman"dan kasıt kimdir? Risale-i Nur'un tezahürü Üstad sayesinde değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Saniyen: Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle, veyahut onun ihtiyac-ı mânevî lisanıyla Kur'ân'dan gelmiş. Yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil, belki o tercümanın muhatapları ve ders-i Kur'ân'da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle, o tercümanın istidadından çok ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs-ı mânevîsinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir."(1)

Burada "tercüman" Üstadımız'ın kendisi oluyor. Üstadımız kendini Risale-i Nurların müellifi olarak değil tercümanı olarak görüyor.

Risale-i Nur bu asrın ihtiyacına cevap veren ve Kur’an’dan süzülüp gelen vehbi ve ilhami bir tefsirdir. Bu tefsirin zahiri sebebi ya da tercümanı ise Üstadımız oluyor.

"Ben sizin şeyhiniz ya da mürşidiniz değil, bu hakikatlere birinci derece de ihtiyaç duyan bir ders arkadaşınızım." diyor.

Özellikle ifadelerde Risale-i Nur'un asıl temsilcisinin Nur cemaatinin şahs-ı manevisi olduğu ifade ediliyor. Kendisinin ise bu temsilde şayet ihlası bozmaz ise küçük bir pay sahibi ve bir Üstad önceliğinin olduğu vurgulanmaktadır.

“Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs-ı mânevîsinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlâssızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabilir.”

Yani Üstadımız burada mükemmel bir mahviyet ile hem Risale-i Nur'u hem de cemaatinin şahs-ı manevisini, kendi şahsının bir ürünü bir malı bir sonucu olduğunu kabul etmiyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 39. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...