"Risale-i Nur'un yüz otuz risalelerinin (iki üç hususileri müstesna) bu vatana yüz yirmi yedi büyük faidesini ve hasenesini, vehham ehli gafletin sathi nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen iki üç risalenin mevhum zararları çürütemez."Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sâlisen: Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, âsâyişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur'un, yüz bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir. Demek Risale-i Nur'un, ekseriyet-i mutlaka eczalarına ilişenler herhalde bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesabına vatana ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye hıyanet ederler. Risale-i Nur'un, yüz otuz risalelerinin bu vatana yüz otuz büyük faydasını ve hasenesini vehham ehl-i gafletin sathî nazarlarında kusurlu tevehhüm edilen iki üç risalenin mevhum zararları çürütemez. Onları bunlarla çürüten, gayet derecede insafsız bir zâlimdir."(1)

Risale-i Nurların bütün parçaları bu millete her yönü ile yüzde yüz faydalı ve menfaatli iken, sırf bazı gafil ve fasık idarecilerin vehimli bakış açılarına göre güya zararlı ve kusurlu olan iki üç risale yüzünden bütün Külliyatı men edip yasaklamak hem toplum için hem de dinimiz olan İslam için tam bir ihanettir.

Üstad Hazretleri o iki üç risalenin kusurlu olduğunu kabul ve tasdik etmiyor, o gafillerin yüzeysel ve sığ bakışlarına göre güya kusurlu olduğunu söylüyor. Onlar bütün külliyatı çürütmek ve yasaklamak için bu iki üç risaleyi nazara veriyorlar. Üstad Hazretleri de onlara hitaben "Sizde zerre kadar akıl ve vicdan varsa iki üç risale yüzünden koca bir Külliyatı yasaklamasınız." diyerek, diğer Külliyatın serbest bırakılmasını talep ediyor.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...