Risale okumamı azaltan bir durum var, şöyle ki; "İmanı güçlü olanın imtihanı ağır olur." diye bir ifadeden dolayı vesvese geliyor bana. İmanım kuvvetlendikçe başıma bela gelecek diye korkuyorum...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanı çok kuvvetli olduğu halde ömrü nimet, huzur, bereket ve afiyet ile geçen binlerce peygamber ve evliyalar var. Dolayısı ile "İmanı kuvvetli olan her insan mutlaka belaya uğrar." diye genel bir hükme gitmek fasit ve yanlış bir hüküm olur.

Ayrıca Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini ayette şu şekilde ifade ediyor:

"Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize." (Bakara, 2/286)

"Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez..." (Bakara, 2/185)

Şeytan, imanımızın kuvvetlenmesini önlemek ve belki de bizi imansız kabre sokmak için böyle birçok planlar ve hileler hazırlar. Bu dünya imtihan dünyasıdır; Allah bizi birçok imtihanlar ile dener ve sınar. Bize düşen, bu imtihan karşısında sabır ve tevekkül ile manen tekemmül edip hem imanımızı hem de ahiretimizi kurtarmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...