Risalede geçen "Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti, harbiniz dâhili olacak." Hadisini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, nakl-i sahih-i kat’î ile, ferman etmiş ki: اِذاَ مَشَوُا الْمُطَيْطَاۤءَ وَخَدَمَتْهُمْ بَنَاتُ فاَرِسَ وَالرُّومِ رَدَّ اللهُ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ وَسَلَّطَ شِرَارَهُمْ عَلٰى خِياَرِهِمْ - deyip, 'Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti; o vakit belânız, fitneniz içinize girecek, harbiniz dahilî olacak, şerirleriniz başa geçip hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar.' haber vermiş. Otuz sene sonra haber verdiği gibi çıkmış."(1)

Fetihler sayesinde İran ve Rum diyarları İslam’ın eline geçip Müslümanlarda da maddî zenginlikler ve refah seviyesi artmıştır. Fars ve Rum kızlarının hizmet etmesi, bu mânaya işaret eden bir teşbihtir.

Harplerin hariçten dâhile geçmesi ise, Hazret-i Ali (ra) döneminden başlayıp Emevî ve Abbasilerin dönemine kadar devam eden saltanat ve siyaset kavgalarına işaret ediyor.

Hazret-i Muaviye (ra)’in aşiretçiliğin de baskısı ile hakiki halife olan Hazret-i Ali (ra)’a başkaldırması, bu hâdiseler zincirinin en mühim bir sebebi olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise Yezid gibi zalim idareciler başa geçerek Hazret-i Hasan (ra) ve Hazret-i Hüseyin (ra) gibi salihlere musallat olmuştur.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...