Risaleler ışığında baktığımızda, hayvan ruhları da insanınki gibi vasıflar taşır mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh: İrade sıfatının hâkim olduğu emir âleminden gelen bir kanundur. Bu emir ve kanuna Cenab-ı Hak haricî bir vücut vererek onu varlık sahasına çıkarmış, başına da şuur takmıştır. Faraza, Allah emir âleminden olan yerçekimi kanununa, kudreti ile bir ceset giydirse, inayeti ile de bir şuur verse idi, o da insan gibi bir canlı olurdu. Ya da insanın bedeni ve şuurunu alsa idi o da kanun olurdu.

Hayat ve şuur ruhun bir hâssesi ve vasfıdır. Ceset olmasa da ruhun hayatı ve şuuru devam eder. Yani insan ruhu hem görür hem işitir hem konuşur hem düşünür hem hatırlar hem lezzeti hem de elemi hisseder. İnsanın bedeni öldükten sonra ruha münasip bir latif kılıf giydirilir, bütünü ile çıplak kalmaz. Esas itibari ile ruh cesede değil, ceset ruha muhtaçtır.

Üstad Hazretleri ruhu tarif ederken kâinattaki herhangi bir kanunun kardeşi şeklinde tarif ediyor. Hal böyle olunca temel hususlarda bütün ruhlar aynıdır diyebiliriz; fark sadece ruha takılan vasıflardadır. İnsanın ruhuna insanî vasıflar takılırken, hayvanının ruhuna da hayvanî vasıflar takılmıştır.

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi, insanın ruhuna takılan hayat, şuur ve sair latifeler insanı daha yüksek ve ulvi yapıyor. Hayvan ruhunda insanî vasıflar olmadığı için insanın ruh cevherine yetişemiyor.

Hayvanın ruhunda en temel iki vasıftan birisi âlem-i emirden gelen kanun olması, diğeri ise hayattır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...