Risaleler sadece iman esaslarından mı bahsediyor, yoksa fıkhi meselelerin bazısı Risalelerde mevcut mudur; bu durumu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un iman esaslarını konu edinmesi galibendir, yoksa mutlak anlamda değildir. Yani, Risale-i Nurlar iman ağırlıklı bir tefsirdir, yoksa diğer hususlardan hiç bahsetmiyor demek yanlış olur.

Risale-i Nurlarda iman ve ahlak galiptir. Ama bunun yanında, diğer İslam ilimlerinin önemli hususları veya usule dair noktaları da izah edilmiştir.

Mesela; Muhakemat tefsir usulüne dairdir, Sünuhat, Münazarat, Tuluat gibi kitaplar siyaset, sosyoloji ağırlıklıdır; İşaratül İ’caz belagat ve hitabet ağırlıklıdır; Mektubat'ta manevi ve tasavvufi konular çokça işlenmiştir, muhtelif yerlerde zekat, namaz, oruç, gibi İslam’ın şartlarının hikmetlerinden bahsedilmektedir. On Dokuzuncu Mektup ve Yirmi Dördüncü Söz'de Hadis usulü hakkında çok önemli kaideler verilmektedir vs... Daha bunun gibi birçok ilim ile ilgili can alıcı noktalar, Risale-i Nur'da verilmektedir.

Bazı meşrebi dar, yada kendi dar mizacı ile meselelere bakan kardeşlerimiz, Risale-i Nurları, belli başlı noktalara hapis ediyorlar. Risale-i Nur, sadece o noktalardan teşekkül ediyormuş gibi hareket ediyorlar. Bu da, ister istemez dışarıdaki insanlara farklı yansıyor. Hatta bu noktada ifrat eden bazıları Risale-i Nur'u Sözler, Mektubat, Lem'alar, Şualar ve Lahikalar olarak kabul edip, sair eserleri pek nazara almıyorlar. Bunun sebebi, o eserlerin ilmi ve derin gitmesidir.

İman, ibadet ve ahlak içindir, yoksa iman hakikatlerini talim etmenin bir anlamı olmaz. Kök; gövde içindir, gövde de meyveler içindir.

İslam'da, kök imandır, gövde ibadettir, ahlak ise meyvedir. Bu üçü ahenk ve uyum içinde olmaz ise, denklem bozulur. Bu yüzden, Risale-i Nurlar bu ahenk ve denklem üzere gitmiştir. Biz bu üçlüden birisini nazara verirken, diğerlerini ihmal edersek, ahenk ve denklem bozulur, hem itiraza hem de taassuba düşeriz.

Üstad, ibadet ve ahlakın tarif ve şeklini, İslam kaynaklarına havale etmiştir, hikmet ve hakikatini ise; bu zamanın ilcaatına göre kendi işlemiştir. Bunlardan bahsetmesi, iman esasları konusunun dışına taşması anlamına gelmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...