Risaleler zamana en uygun ve etkili metodun Risale-i Nur olduğunu bize bildirir. Hâl böyleyken tarikat şeyhleri olsun, başka bazı büyük takva ehli zatlar olsun, neden risale okudukları hâlde eski geleneklerine bağlı kalıyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeriatın bildirdiği hakikatlere, tarikat yoluyla ulaşmak mümkündür. Kamil bir ehl-i tarik, dinin hakikatlerinin ayn-ı hak ve mahz-ı hakikat olduğunu tarikattaki seyri esnasında müşahede eder. Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarîkatlar, hakikatların yollarıdır.

Bunlar, manevî birer kışla, ciddi birer terbiye merkezidirler. Tarîkatlar, İslâmiyet'in üç mühim ve sarsılmaz kalelerinden birer kale, İslâm âlemi içinde mukaddes bir bağ olan kardeşliğin gelişmesine en birinci, tesirli, hararetli vasıtalardır. Tarîkatlar, şeriatın birer delili, ab-ı hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar. Asırlardır nice ehl-i iman, bu menba’dan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir.

Tarîkat, Resulullah (asv)’ın miracının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyr ü sülûktur. Neticesinde, iman ve Kur’ân hakîkatlerine bir mazhariyet söz konusudur. Bu mazhariyet, zevkî, hâlî ve bir derece şuhûdîdir. Tarîkat, hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Tarîkatlardaki metod farklılıkları bunu isbat eder. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur’ân’dan almışlardır.

Tarîkatı kabul etmek istemeyen bazı kimselerin, “Hz. Peygamber devrinde tarikat mı vardı?” şeklindeki soruları, bir cerbezeden ibarettir. Zira, tarîkatın bütün esasları, zaten Resulullah’ın tatbikatına dayanmaktadır. Yani, uygulama vardır, fakat adı tarikat değildir. Tarikatın belli bir sistem içinde zuhuru, hicri III. asra dayanır. Cüneyd-i Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir.

Daha sonraki dönemlerde gelen Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur kahramanlarıdırlar. Bu asırda bir çok tarikat şeyhi ve müntesipleri, Risale-i Nur'u kendi hizmetleri içerisinde bir proğram olarak sunmakta, kimisi de okumasa da ilişmemekte, taraftarlık göstermektedir. Zaten her grubun, herkesin bu eserleri okumasını bekleyemeyiz. Bediüzzaman Hazretleri de bunu nazara vererek dost, kardeş ve talebe dairesi mevzusunu işlemiş. Bu da gerek başka cemaat ve gruplar olsun gerekse de tarikatların en azından hizmetimize dost oldukları imajını bize vermektedir.

Risaleleri ancak hakkıyla tetebbu eden, tedkik edip inceleyen ve kendine bir proğram haline getirip, okurken tenkid gömleğini çıkarıp sadakat ve teslimiyetle okuyanlar hakiki manada zevk alabilir. Yoksa kişinin ilmi olsa bile hakikata vakıf olamayabilir. Kulaktan duyma bazı bilgilerle bu eserlere karşı ön fikirli davranabilir. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri kucaklayıcı bir metodla tüm ehli imanı bu hizmete ortak etmekte ve bu eserlerin sadece nur talebelerinin değil hakiki manada alimlerin ve ehli hakikat ve kemalatın malı olduğunu ifade etmişlerdir.

Bir kimse kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etse ve yalnız hak benim tuttuğum yoldur, diğer metodlar batıldır derse, büyük sıkıntı olur. Ancak kişi kendi tuttuğu yolu en güzel görüp diğerlerine muhabbetini devam ettirirse o zaman hakiki manadaki cemaatleşme sırrı anlaşılır. Bizler Risale-i Nur dışındaki tarikat ve cemaatlerin bu şekilde düşündüğüne inanıyoruz.

Bundandırki ehli iman birbirini tenkid ederek değil, birbirlerinin güzel hasletlerinden istifade edip kuvvetli bir birlik haline gelmişlerdir. Bazı bölgelerde ve ülkelerde birtakım sıkıntılar olsa da bunların da kısa bir süre içerisinde aşılacağı kanaatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gülesevdalı6211
Selamun Aleykum Kardeşlerim.Sayın Editör'e yapmış olduğu aydınlatıcı yorumdan ötürü teşekkür ederim.İnsanın Allah Rızasına ermesine vesile olan bir çok hak yol vardır.Bir insanın kendi tabi olduğu yolu en güzel yol görmesi daha güzeldir.Çünkü böyle olduğu zaman o kimse İslamiyeti daha güzel yaşar.Yalnız diğer hak yollara da hürmet edip o hak yollarda mücadele eden kardeşlerimiz için dua etmek hepimizin üzerine vazifedir.Bu zamanda hak tarikatlar dosdoğru olan yollardandır.Bu güneş gibi ortada olan bir durumdur.Risale-i Nur'da da bu durum apaçık ortadadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
can8527
ALLAH ebeden razı olsun sizlerden...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur

Allah'a ulaşamıyorlar bir tane değildir hiç yok yol vardır bu sebeple tek bir tarz tek bir yolu tek bir usul değil diğerlerini yok etmeye çalışmak vaya tek tarz dayatmak doğru değildir.

 

nitekim risale i Nur 3 kısımda incelenmesi gerekir birisi imanı bahisler diğeri lahikalar öteki müdafaalar.

 

imanı bahisler herkesin ortak malıdır yani bir tasavvuf ehli de bir nur talebesi de çok rahatlıkla okuyup istifade eder.

Lahikalar ise hizmet tarzımıza ortaya koyar bizim hizmet tarzımız ile diğer hizmet ve hareketlerinin farkı burada açığa çıkar. 

müdafaalar ise risale'i nuru müdafaa etmek savunmak cevval bir ruha sahip olmaya vesiledir

şimdi tarikat ehli okuduğu halde neden eski adet gelenek görenek tarz usul değiştirmiyor sualine cevapla çıkıyor tarikat ehli risale'i nur'un imanı bahisleri ile meşguller usulü tarz metodu ile değil

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...