Risalelerde Allah için "O Zat" ifadesi geçiyor. Saygı çerçevesinde bu şekilde kullanımın doğru olmadığı ifade ediliyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim'in yüzlerce yerinde, "Allah" anlamına işaret eden “Hu” yani “O” “O Zat” zamiri kullanılmıştır.

Arapça'da “Hû” tek başına bir anlam ifade etmez. Bitişik bir zamirdir ve aidiyet anlamı verir; yani "Onun" anlamına gelir.

Risale-i Nur'da bu tarz zamirler Kur’an’ın tarzına uygun bir şekilde çokça kullanılmıştır.

Ayrıca “Zat-ı Akdes" ya da "Zati" kelimesi, ilm-i kelam kitaplarında bolca kullanılan bir ifade şeklidir.

Mesela, Allah’ın zatî sıfatları, Allah’ın zâtına mahsus olan, başka herhangi bir varlıkta bulunması mümkün olmayan sıfatlardır. Bunlara "sıfat-ı selbiye/ tenzihî / selbî sıfatlar" da denilir. Bunlar;

Vücûd: Var olmak. Allah’ın varlığı zâtının gereğidir, zorunludur, başkasına muhtaç değildir. Zıddı bulunmamak, anlamına gelir.

Kıdem: Ezelî olmak, başlangıcı olmamak.

Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak.

Muhalefetün li’l-havadis: Sonradan var olan hiçbir varlığa benzememek.

Vahdaniyet: Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması.

Kıyâm bi nefsihi: “Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...