Block title
Block content

Risalelerde Arapça metni ile yer alan ve hadis olarak rivayet edilen aşağıdaki ifade, hem sıhhat ve hem de içerik olarak tenkit edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rivayet: “En zayıfınızın yürüyüşüne göre yürüyün.”  سيروا على سير أضعفكم 

İddia:    

Said Nursî, bu rivayet için "hadis-i şerif" demiş, tercüme etmemiştir. Şöyle tercüme edilebilir:

"En zayıfınızın yürüyüşüne göre yürüyün!"

el-Karî’nin Mevzuat’ında, bu rivayet için şu açıklama yapılmıştır:

Sehavî dedi ki: Bu lâfızla (böyle bir hadisin olduğunu) bilmiyorum. Ama, manası Nebi (a.s.)’nin şu kavlinde vardır:

"Halkı, en zayıfına göre takdir edip değerlendir! Çünkü, onların içinde yaşlı, hasta, (evi) uzak, işi gücü olanlar vardır."

İddiaya Cevap:

Aynı manaya gelen sahih hadisleri gördükten sonra, bu hadisi eleştirmenin manası nedir? Hadis bil-mana caiz olduğuna ve benzer ifadeler hadis kaynaklarında bulunduğuna göre artık zaman israfına gitmenin ne anlamı vardır!  Eleştirmenlerin verdiği bilgilerin hepsi Aclûnî’de vardır.(bk. Aclûnî,1/464).

Aclunî’de verilen bilgiye göre;

- Sehavî: “Bu lâfızla (böyle bir hadisin olduğunu) bilmiyorum. Ama, manası Nebi (a.s.)’nin şu kavlinde vardır:” "Halkı, en zayıfına göre takdir edip değerlendir! Çünkü, onların içinde yaşlı, hasta, (evi) uzak, işi gücü olanlar vardır.” demiştir (Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene, 1/133-şamile).

- Bu hadisi, İmam Şafii (Müsned,1/105; Tirmizî, Salât, 175; İbn Mâce, İkāmetu’s-Salât, 48)  de rivayet etmiştir.

Aliyyu’l-Kārî de bu hadisin manası Nebi (a.s.)’nin şu kavlinde vardır:

“İnsanlara imamlık yap ve onların en zayıflarını gözet.” (Aclunî , a.g.y; Esrâru’l-Merfû‘a, 224);

İbn Huzeyme ve el-Hâkim ise ilgili hadisi sahîh kabul etmişlerdir. el-Hâkim, Müslim’in şartı üzeredir, demiştir. (Aclûnî, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...