Risalelerde Arapça metni ile yer alan ve hadis olarak rivayet edilen aşağıdaki ifade, hem sıhhat ve hem de içerik olarak tenkit edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rivayet: “En zayıfınızın yürüyüşüne göre yürüyün.” سيروا على سير أضعفكم

İddia:

Said Nursî, bu rivayet için "hadis-i şerif" demiş, tercüme etmemiştir. Şöyle tercüme edilebilir:

"En zayıfınızın yürüyüşüne göre yürüyün!"

el-Karî’nin Mevzuat’ında, bu rivayet için şu açıklama yapılmıştır:

Sehavî dedi ki: Bu lâfızla (böyle bir hadisin olduğunu) bilmiyorum. Ama, manası Nebi (a.s.)’nin şu kavlinde vardır:

"Halkı, en zayıfına göre takdir edip değerlendir! Çünkü, onların içinde yaşlı, hasta, (evi) uzak, işi gücü olanlar vardır."

İddiaya Cevap:

Aynı manaya gelen sahih hadisleri gördükten sonra, bu hadisi eleştirmenin manası nedir? Hadis bil-mana caiz olduğuna ve benzer ifadeler hadis kaynaklarında bulunduğuna göre artık zaman israfına gitmenin ne anlamı vardır! Eleştirmenlerin verdiği bilgilerin hepsi Aclûnî’de vardır.(bk. Aclûnî,1/464).

Aclunî’de verilen bilgiye göre;

- Sehavî: “Bu lâfızla (böyle bir hadisin olduğunu) bilmiyorum. Ama, manası Nebi (a.s.)’nin şu kavlinde vardır:” "Halkı, en zayıfına göre takdir edip değerlendir! Çünkü, onların içinde yaşlı, hasta, (evi) uzak, işi gücü olanlar vardır.” demiştir (Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene, 1/133-şamile).

- Bu hadisi, İmam Şafii (Müsned,1/105; Tirmizî, Salât, 175; İbn Mâce, İkāmetu’s-Salât, 48) de rivayet etmiştir.

Aliyyu’l-Kārî de bu hadisin manası Nebi (a.s.)’nin şu kavlinde vardır:

“İnsanlara imamlık yap ve onların en zayıflarını gözet.” (Aclunî , a.g.y; Esrâru’l-Merfû‘a, 224);

İbn Huzeyme ve el-Hâkim ise ilgili hadisi sahîh kabul etmişlerdir. el-Hâkim, Müslim’in şartı üzeredir, demiştir. (Aclûnî, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...